www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Srijeda, 23 Rujan 2020
 
 
POZIV NA GODINJU SKUPTINU HRVATSKOG RTVOSLOVNOG DRUTVA
Srijeda, 03 Veljaa 2010
Na temelju lanka 19 Statuta Hrvatskog rtvoslovnog društva Predsjedništvo HD-a odlukom od 26. sijenja 2010. saziva 

GODIŠNJU SKUPŠTINU
HRVATSKOG RTVOSLOVNOG DRUŠTVA
 koja e se odrati
 u subotu, 13. veljae 2010. godine

s poetkom u 11:00 sati

u Muzeju Mimara, Zagreb, Rooseveltov trg 5

          D n e v n i  r e d

 

1.       Otvaranje Skupštine, uvodna rije Predsjednika, biranje radnog predsjedništva, zapisniara i ovjerovitelja zapisnika

2.       Izvještaj Predsjednika, tajnice i rizniara

3.       Izvještaj Nadzornog odbora

4.       Program rada i financijski plan za 2010. godinu

5.       Rasprava o izvještajima i planovima za 2010.

6.       Razno

 

Prema odredbi lanka 20. Statuta HD-a Skupština moe pravovaljano odluivati ako je nazona najmanje treina ukupnog lanstva. Skupština donosi odluke natpolovinom veinom nazonih lanova društva.

  

Radujemo se vašem dolasku.


Predsjednik

Hrvatskog rtvoslovnog društva

 Dr. Zvonimir Šeparovi
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!