www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Nedjelja, 20 Rujan 2020
 
 
ODRANA GODINJA SKUPTINA HRVATSKOG RTVOSLOVNOG DRUTVA 13.02.2010. U MUZEJU MIMARA
Nedjelja, 14 Veljaa 2010
U Zagrebu je u subotu 13. veljae 2010. godine u prepunoj dvorani Muzeja Mimara odrana Godišnja skupština Hrvatskog rtvoslovnog društva. Meu gostima bili su Milan Bandi, gradonaelnik grada Zagreba, Barica Spudi, Vukovarska majka, koja je u Domovinskom ratu izgubila sina i supruga, dr. Marko Veselica, predsjednik Hrvatskog društva politikih zatvorenika rtava komunizma, Ivan Gabelica, bivši Saborski zastupnik i predsjednik Hrvatske iste stranke prava, Tomislav Krolo, autor memoarske knjige o stradanjima Hrvata u inozemstvu, Diana Glasnova, suradnica HDa Bugarska novinarka u Zagrebu.

U sveanom dijelu Skupštine urueno je Priznanje Milanu Bandiu, gradonaelniku grada Zagreba, za „ neumoran rad i brigu za rtve Domovinskog rata, za bolesne i siromašne, za djecu i stare, za gradnju i obnovu crkava i bolnica.“

U izvještajima predsjednik Zvonimira Šeparovia, tajnice Jadranke Lui i rizniara Ivana Debeljaka izneseni su uspjesi i problemi rada u prošloj godini i iznesena projekcija i program rada za 2010. godinu. Meu najveim uspjesima je proslava 25. jubilarnog Poslijediplomskog studija Viktimologije u Interuniverzitetskom Centru u Dubrovniku. U izdavakoj djelatnosti objavljena je knjiga Suzanne Brooks Pinevi: Britanija i Bleiburka tragedija.  Promoviran je Zbornik radova: O rtvama u ratu i u miru u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i Osijeku. Posjetili smo i komemorirali grobišta u Hudoj Jami i Crngrobu u Sloveniji, u Posavskoj Mahali i Odaku i Bosanskoj Posavini i u Jasenovcu, gdje smo upozorili da je logor u Jasenovcu 'radio' do 1949. godine. – Primili smo u posjet, na njihovo traenje, delegaciju Kurda iz Iraka na elu sa naelnikom Ministarstva muenika i poslova Anfala (Ministry of Martyrs and Anfal Affairs) Nazar Jamil Abdulazeez iz Kurdistanske Autonomne Pokrajine Iraka, koji promiu istinu o genocidu kojeg su Sadamove snage izvršili bojnim otrovima nad Kurdima. Naelnik Abdulazeez e odrati predavanje o rtvama genocida u Iraku na ovogodišnjem meunarodnom susretu viktimologa u Intercentru u Dubrovniku u svibnju 2010. Prof. Šeparovi je pozvan u Irak da im pomogne utemeljiti istraivake timove o genocidu u toj zemlji.

U programu rada za 2020. godinu najvanije je pripremiti i odrati Peti hrvatski rtvoslovni kongres u Hotelu Westin u Zagrebu, 18. do 20. lipnja 2010. na temu rtva znak vremena, uz obiljeavanje 20 godina od utemeljenja Hrvatskog rtvoslovnog društva i 25 godina od odravanja Petog svjetskog viktimološkog kongresa u Zagrebu. Kongres e imati referate na teme 1. rtava  u današnjem svijetu sa okruglim stolovima  o rtvama nasilja u obitelji, o rtvama u športu i  o rtvama u prometu, 2. o rtvama u prošlosti: o rtvama totalitarizma (fašizma, nacizma i komunizma), o rtvama u Domovinskom ratu i o muenicima i rtvama za Hrvatsku i 3. o sustavu zaštite  rtava, o pravnoj zaštiti rtava, o dravnom i društvenom sustavu zaštite ljudi i o sigurnosti ovjeka u javnom poretku. U okviru slobodnih tema oekuje se više razliitih tema.

Na Kongresu je objavljen spisak do sada prijavljenih referata kojem prilaemo u posebnom izvještaju. Lista nije konana i još uvijek se zainteresirani mogu javiti na e-mail adrese
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript ; Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript   i
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript .

Društvo e pripremiti zbornik radova Petog hrvatskog rtvoslovnog kongresa, zatim knjigu svoga lana elimir Kuatko: Sveti Grgur – Hrvatski Gulag,  i knjigu Zvonimira Šeparovia:
War Victims in Croatia namijenjenoj inozemstvu.

Slike Godišnje skupštine HD-a dignute su na ovom linku:

http://cid-50b3f23e9e582c82.skydrive.live.com/browse.aspx/H%c5%bdD/GODI%c5%a0NJA%20SKUP%c5%a0TINA%202010 ARHIVA dogaanja

VUKOVAR, PREZENTACIJA ZBORNIKA, BLEIBURG 2009 i GODIŠNJA SKUPŠTINA 2010,  su na ovom linku

http://cid-50b3f23e9e582c82.skydrive.live.com/browse.aspx/H%c5%bdD

Zahvaljujemo se gosp. eljku Jovanovi na fotografijama i novoj arhivi. 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!