www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Nedjelja, 20 Rujan 2020
 
 
65. OBLJETNICA STRADANJA AKOVANA U RUEVU
Subota, 17 Travanj 2010
HRVATSKO DRUŠTVO POLITIKIH ZATVORENIKA

18. travnja 2010. - 65. obljetnica stradanja akovana u Ruševu

PROGRAM MANIFESTACIJE:

10,30 sati Polazak iza Male crkve (crkve Svih svetih) u akovu
12,00 sati Sv. misa zadušnica u mjesnoj crkvi u Ruševu – slui mons. Luka Marjanovi, prof. s KBF-a u akovu
13,00 sati Mimohod sudionika od crkve do spomen-obiljeja u selu (oko 800 m)
- Polaganje vijenaca i cvijea, paljenje svijea kod spomen obiljeja
- Himna "Lijepa naša"
- Pozdravni govor organizatora, predsjednika HDPZ-a Osjeko-baranjske upanije i Ogranka akovo, Ive Tubanovia
- itanje imena 64 poznate rtve ubijene u Ruševu
- Govor naelnika Opine aglin,

Obraanje gostiju:

- Predstavnika HOZ-a "Jazovka" iz Zagreba
- Predsjednika "Hrvatskog domobrana" iz Poege, g. Drage Frania
- Predstavnika Hrvatskog rtvoslovnog društva iz Zagreba
- itanje sjeanja Adama Sokole - jedinog koji je preivio strijeljanje u Ruševu
- Govor gradonaelnika Grada akova,
- Molitva za sve rtve.

Osim navedenih gostiju oekuje se dolazak predstavnika "Hrvatskoga domobrana" iz Našica, Osijeka, Sl. Broda, akova i dr. gradova, kao i predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata iz akova.

Prošle godine je komemoraciju snimala HRT i pratio Veernji list – dopisništvo Poega, Hrvatsko slovo, Vjesnik akovako-osjeke nadbiskupije, Radio akovo i dr., a ove godine komemoraciju e snimati i gospodin Mario Šulina, kao završnu scenu dokumentarnog filma koji nosi radni naziv "Prešueno, prikriveno, nekanjeno". Sam naslov govori o sadraju filma: rtve su prešuene, grobišta prikrivena, a zloin nekanjen.

Popis rtava:

1. AMBRUŠI, MIJO – MIŠO iz Kuanaca, Hrvat, potkraj rata sklonio se u akovu kod ujaka Karaka, nakon pada akova odveli ga partizani s ciglane zajedno s Ivanom Fratriem i braom Humbal, te 17.4.1945. ubili u Ruševu.

2. BARI, IVAN iz akova (otac Vinko, majka Elizabeta), roen 7.6.1916. u akovu, Hrvat, etkar, otac jednog djeteta, domobran, zarobljen nakon pada akova i strijeljala ga OZN-a 10.5.1945. u Ruševu.

3. BAAJ, STJEPAN iz Preslatinaca (otac Mijo, majka r. Luki), roen 19.9.1926. u Preslatincima, Hrvat, pripadnik puko-ustaške postrojbe, ubili ga partizani sredinom travnja 1945. u Ruševu.

4. BECKER, JOSIP – SEPIKA iz akova (otac Adam), roen 1922. u akovu, Nijemac, domobran, nakon pada akova odveli ga partizani, te 17. ili 18. 4.1945. navodno masakrirali i ubili u Ruševu.

5. BOLARI, MILAN iz akovakih Selaca, (otac Antun, majka Amalija), roen 1921. u Vrhu, Vinogora, Pregrada, Hrvat, domobran, odvela ga OZN-a, te je navodno masakriran i ubijen 1945. u Ruševu.

6. BOLARI, VJEKOSLAV - SLAVKO iz akovakih Selaca (otac Antun, majka Amalija), roen 1924. u Vrhu, Vinogora, Pregrada, Hrvat, domobran, odvela ga OZN-a i ubila 1945. u Ruševu.

7. BRKANOVI, MATO iz Ruševa (otac Stjepan), roen 1922. u Ruševu, domobran, poginuo u borbi s partizanima 1945. u obrani Ruševa.

8. BRKI, ANDRIJA iz Gorjana, roen u Drenju, Hrvat, dimnjaar, ubijen 1945. u Ruševu.

9. CIGI, PETAR iz Ruševa, roen 1912. u Ruševu, pripadnik Oruanih snaga NDH, poginuo u borbi s partizanima 1945. u obrani Ruševa.

10. CVANI,VLADO iz Beketinaca, (otac Pavo), roen oko 1921. u Beketincima, Hrvat, partizani ga zarobili i ubili 1945. u Ruševu.

11. EŠNIK, STJEPAN iz akova, roen 1907., Hrvat, trgovac, partizani ga vezali zajedno sa stolarom Šafauzerom i ubili ga 1945. u vonjaku upnog dvora u akovu, ili je prema drugim navodima ubijen u Ruševu.

12. URAKOVI, BOO iz akovakih Selaca (otac Stjepan, majka Bara r. Valjeti), roen 15.8.1923. u akovakim Selcima, Hrvat, ratar, pripadnik Ustaške vojnice, partizani ga uhitili kod kue i odveli, te masakrirali i strijeljali 18.4.1945. u Ruševu.

13. EMI, PETAR iz Ruševa (otac Imra), roen 1914. u Ruševu, domobran, partizani ga muili i kastrirali, potom ubili 1945. u Ruševu.

14. ERDELJI, TOMO iz akovakih Selaca (otac Antun, majka Marija), roen 1915. u Budrovcima, Hrvat, supruga Agica r. Kovaevi, ratar, masakrirali ga i ubili partizani 18.4.1945. u Ruševu.

15. ERDELJI, STJEPAN iz akovakih Selaca, roen 1916. u Budrovcima, Hrvat, ubili ga partizani 1945. u Ruševu.

16. ERGOTI, IVAN iz akovakih Selaca (otac Boo, majka Marija r. Glavi), roen 14.10.1925. u akovakim Selcima, Hrvat, domobran, skrio se kod kue, uhitila ga i odvela OZN-a, te ga ubili partizani 18.4.1945. u Ruševu.

17. ERGOTI, ŠIMO iz akovakih Selaca (otac Marko ivkovi, majka Manda Ergoti), roen 9.9.1912. u akovakim Selcima, Hrvat, pripadnik Ustaške vojnice, uhitili ga partizani kod kue, odveli i ubili 18.4.1945. u Ruševu.

18. FILIPOVI, JOZO iz Vuke (otac Mijo), roen 1914. u Vuki, Hrvat, masakrirali ga partizani 1945. u Ruševu.>

19. FRATRI, IVAN iz akova, roen 24.08.1902. u Vukovaru, Hrvat, supruga Katarina r. Werner, otac 2 djece, suvlasnik ciglane u akovu, nakon pada akova odveli ga partizani s ciglane zajedno s braom Humbal i Mišom Ambrušiem, te 17.4.1945. ubili u Ruševu.

20. GLAVAŠEVI, JOSIP - JOCA iz akovakih Selaca (otac Josip, majka Matijka r. Nikoli), roen 2.4.1919. u akovakim Selcima, Hrvat, domobran, uhitila ga kod kue i odvela OZN-a, masakrirali ga i ubili partizani 11.11.1944. u Pauju, ili prema drugim navodima 1945. u Ruševu.

21. HAJCMAN, ANTUN iz akova (otac Gustav, majka Betika r. Reit), roen 10.6.1912. u akovu, Hrvat, trgovaki pomonik, domobran, odveli ga partizani iz akova u Vinkovce, zatim u Ruševo, gdje mu se u svibnju 1945. gubi trag.

22. HAJDUKOVI, (m) iz akova, Hrvat, kerka mu je bila udana za nekog Gregia, ubijen 1945. u Ruševu.

23. HAJLING, IVICA iz akova, Hrvat, ubijen 1945. u Ruševu.

24. HUMBAL, MATO iz akova (otac Vinko, majka Sofija r. Palajac), roen 1915. u akovu, Hrvat, domobran, nakon pada akova odveli ga partizani iz podruma na ciglani Fratri s bratom Nikolom, Ivanom Fratriem i Mišom Ambrušiem, te 17.4.1945. ubili u Ruševu.

25. HUMBAL, NIKOLA iz akova (otac Vinko, majka Sofija r. Palajac), roen 1917. u akovu, Hrvat, domobran, nakon pada akova odveli ga partizani iz podruma na ciglani Fratri s bratom Matom, Ivanom Fratriem i Mišom Ambrušiem, te 17.4.1945. ubili u Ruševu.

26. JAKAB, STJEPAN - PIŠTA iz akovakih Selaca (otac Josip, majka Agneza r. Eke), roen 6.11.1912. u akovakim Selcima, Maar, otac 1 djeteta, supruga Bara r. Horvat, ratar, pripadnik oruništva NDH, partizani ga uhitili, masakrirali i strijeljali 18.4.1945. u Ruševu.

27. JAPARI, NIKOLA iz Ruševa (otac Stjepan), roen 1933. u Ruševu, preminuo od posljedica ranjavanja kao dijete 1945. u Ruševu.

28. JELAKOVI, ANDRES (ANDRIJA) iz akova (otac Rochus - Roko, majka Katarina r. Buljan), roen 19.11.1876. u Selniku, Ludbreg, Hrvat, otac osmero djece, viši hidrotehniar, odveli ga kao civila partizani i likvidirali 17.4.1945. u Ruševu.

29. JELI, VINKO iz Ruševa (otac Jozo), roen 1922. u Ruševu, domobran, partizani ga zarobili, muili i kastrirali, potom ubili 1945. u Ruševu.

30. JOSIPOVI, LUKA iz Malog Nabra (otac Jozo, majka Milka), roen 13.6.1924. u Malom Nabru, Hrvat, otac jednog djeteta, domobran, poginuo kad su partizani ušli u Zagreb 8.5.1944., ili su ga prema drugim navodima ubili partizani u Pauju, ili pak u Ruševu u svibnju 1945. nakon pada akova.

31. KLAI, BOO iz Širokog Polja (otac Ivo), roen 1920. u Širokom Polju, Hrvat, ubili ga partizani 1945. u Ruševu.

32. KLEM (KLEMM), JOSIP (JOSEF) iz Viškovaca, roen 1914. u Veliškovcima, Hrvat, supruga Ivanka r. Sanduki, opinski blagajnik, strijeljali ga partizani 20.4.1945. u Ruševu.

33. KLEM, NIKOLA iz akova, roen 1921. u Osijeku, Hrvat, lijenik – satnik domobranske zdravstvene pukovnije u akovu, partizani ga zarobili nakon pada akova i 17.4.1945. ubili u Ruševu.

34. KNEEVI, BOO iz Pake (otac Petar), roen 1919. u Paki, domobran, ubili ga partizani 1945. kod Ruševa.

35. KNEI, ZLATKO iz akova, roen 1905. u akovu, Hrvat, partizani ga masakrirali i ubili 1945. u Ruševu.

36. KOVAEVI, PERICA iz akovake Satnice (otac Franjo), roen 1923. u Satnici akovakoj, Hrvat, domobran, spalili ga partizani 1945. u Ruševu.

37. KRAJTNER, STJEPAN iz Ruševa (otac Andrija), roen 1913. u Ruševu, domobran, partizani ga muili i kastrirali, potom ubili 1945. u Ruševu.

38. KRIM(M)ER (KRIEMER), IVAN (JOHANN) - JOKO iz akovakih Selaca (otac Adam, majka Ana r. Becker), roen 29.8.1921. ili 1922. u akovakim Selcima, Nijemac, pripadnik Ustaške vojnice, ratar, partizani ga uhitili, masakrirali i ubili 18.4.1945. u Ruševu.

39. KRIMER, JOSIP iz akovakih Selaca (otac Adam), roen 1921. u akovakim Selcima, Hrvat, partizani ga masakrirali 1945. u Ruševu.

40. KUZMA(N), STJEPAN iz Trnave, roen 1888. u Slavonskom Brodu, Hrvat, supruga Eva r. Vraevi, profesor u mirovini, uhitila ga kod kue OZN-a kao civila i ubijen je 22.4.1945. u Ruševu.

41. KVINTUS, LUJZ iz Gašinaca, roen 1915. u Gašincima, domobran, ubili ga partizani u travnju 1945. u Ruševu.

42. MARAS, ADAM iz akovakih Selaca (otac Josip), roen 1918. u akovakim Selcima, Hrvat, partizani ga ubili 20.4.1945. u Ruševu.

43. MATIJAŠEVI, IVAN iz Ruševa (otac Mato), roen 1929. u Ruševu, poginuo u borbi s partizanima 1945. u obrani Ruševa.

44. MATIJAŠEVI, PETAR iz Ruševa (otac Mato), roen 1918. u Ruševu, uhitili ga partizani te 1944. u logoru Ruševo izvršio samoubojstvo.

45. MATOTA, STEVO iz akova, roen 1920. u akovu, Hrvat, ubili ga partizani 1945. u Ruševu.

46. NARAJ, ADAM iz akovakih Selaca (otac Adam, majka Liza r. Balaš), roen 7.5.1918. u akovakim Selcima, Maar, otac 1 djeteta, domobran, odvela ga OZN-a, te masakriran i ubijen 1945. u Ruševu.

47. NIKOLI, STJEPAN iz akovakih Selaca (otac Mijo, majka Bara r. Carevi), roen 7.3.1927. u akovakim Selcima, Hrvat, ratar, domobran, uhien kod kue, odvela ga OZN-a, te masakriran i ubijen 18.4.1945. u Ruševu.

48. OBROVAC, TOMO iz akovakih Selaca (otac Josip), roen 1910. u akovakim Selcima, Hrvat, kao civila ga odvela OZN-a, te masakriran i ubijen u 1945. u Ruševu.

49. PFEIFFER, ANTUN (ANTON) iz akovake Satnice (otac Jakob, majka Marija r. Bour), roen 20.11.1920. u Satnici akovakoj, Nijemac, ratar, pripadnik njemakih postrojbi u sklopu Ustaške vojnice (Einsatzstaffel), masakrirali ga partizani 17.4.1945. u Ruševu.

50. PISAI, IVAN iz akova (otac Martin, majka Slavica), roen 1920. u Drenovi, Sesvete, s prebivalištem u akovu, Hrvat, odveden zajedno s braom Bolari iz akovakih Selaca i ubili ga partizani 1945. u Ruševu.

51. RAGU, MARKO iz Drenja (otac Marijan), roen 1922. u Drenju, Hrvat, spalili ga partizani 19.4.1945. u Ruševu.

52. REBI, (m) iz Vrbice, roen 1926. u Vrbici, Hrvat, pripadnik oruništva NDH, masakrirali ga partizani 1945. u Ruševu.

53. REPONJ, DANIJEL iz Ruševa, roen 1904. u Ruševu, domobran, partizani ga muili i ubili 1944. u Ruševu.

54. REPONJ, IVAN iz Ruševa (otac Ivan), roen 1910. u Ruševu, civil, ubili ga partizani 1944. u obrani Ruševa.

55. SELTNER, MATIJA (MATO) iz akova (otac Josip, majka Amalija), roen 23.2.1923. u akovu, Hrvat, kroja, domobran, partizani ga zarobili i strijeljali bez presude 19.4.1945. u Ruševu.

56. SELTNER, PERO iz akova (otac Josip, majka Amalija), roen 1912. u Ruševu, Hrvat, domobranski asnik, sudjelovao u obrani Levanjske Varoši, partizani zauzeli mjesto i ubili ga zajedno s ostalim zarobljenicima 1945. u Ruševu.

57. SELTNER, TOMO iz akova (majka Anica), roen 30.9.1924. u akovu, Hrvat, vodoinstalater, domobran, partizani ga strijeljali 19.4.1945. u Ruševu.

58. ŠAFAUZER, (m) iz akova, Nijemac, stolar, partizani ga vezali zajedno s Stjepanom ešnikom i ubili 1945. u vonjaku upnog dvora u akovu, ili je prema drugim navodima, ubijen u Ruševu.

59. ŠNAJDER, FRANJO iz akovake Satnice (otac Franjo), roen 17.2.1918. u Satnici akovakoj, Hrvat, supruga Kata r. Labak, ratar, masakrirali ga partizani 17.4.1945. u Ruševu.

60. TAKA, MIJO iz akovake Satnice (otac Mijo, majka Suzana r. Glavani), roen 1918. u Satnici akovakoj, Hrvat, mesar, ubijen 17.4.1945. u Ruševu.

61. TOMII, JAKOV iz akova (otac Ivan, majka Manda), roen 1924. u akovu, Hrvat, supruga Marija r. Došen, pripadnik Ustaške vojnice, odveden iz akova i ubijen 17.4.1945. u Ruševu.

62. TOT(H), IVAN iz akovakih Selaca (otac Franjo, majka Kata r. Paloš), roen 3.6.1925. u akovakim Selcima, Maar, pripadnik 373. pješake divizije Wehrmachta (Tiger divizije), partizani ga uhitili i ubili 20.4.1945. u logoru Pauje ili u Ruševu.

63. VEI, MATO iz Ruševa, roen 1908. u Ruševu, pripadnik Ustaške vojnice, poginuo u borbi s partizanima 1944. u Ruševu.

64. VERHAS, JOSIP iz Osijeka (otac Andrija), roen 10.3.1910. u Satnici akovakoj, Hrvat, otac etvero djece (Krunoslava, Ljerka, Blaenka i Zvonko), dipl. pravnik, predstojnik pogranine policije NDH u Osijeku, boravio na lijeenju u akovu kod punice i punca, ubili ga partizani 1945. u Ruševu.

Priredila: Sanja Rogoz-Šola

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!