www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Nedjelja, 20 Rujan 2020
 
 
UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA IZ PETRIJANCE OBILJEILI PETU OBLJETNICU RADA
Srijeda, 05 Svibanj 2010
Ouvati uspomenu na Hrvatsku vojsku i poginule za njenu samostalnost      

 U subotu, 24. travnja 2010. godine odran je u Petrijancu, istoimenoj opini i upi Gornjevaradinskog dekanata, redoviti Sabor kluba branitelja Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, a prigodnoj sveanosti koja je upriliena povodom pete obljetnice osnivanja prisustvovalo je više desetaka lanova, roditelje poginulih i gosti.

Prije samog zasjedanja izvedena je hrvatska himna Lijepa naša, a nakon toga uslijedilo je sjeanje na poginule branitelje Domovinskog rata meu kojima su bili i itelji petrijaneke opine, Boidar Hrenjak, Ivica Jovan i Ivan Tenko. Goste i uzvanike pozdravio je Vladimir Milavec, predsjednik kluba branitelja Petrijanec, a prisutni su se sjetili i umrlih kolega braniteljske populacije iz petrijaneke upe i okolnih mjesta. Sastanku su prisustvovali i predstavnici braniteljskih udruga susjednih opina; Srainec, Vinica Trnovec i Varain. Toplim pljeskom pozdravljeni su predstavnici Udruge 104 brigade Hrvatske vojske koju vodi prvi zapovjednik pukovnik Ivan Ruklji, a sveanosti su nazoili i lanovi Društva za obiljeavanje grobišta ratnih i poratnih rtava, te udruga koje djeluju na tom podruju, izmeu ostalog tu su bili predstavnici Vatrogasne zajednice opine Petrijanec i lanovi pojedinih vatrogasnih društava. Sastanku su se odazvali i predstavnici opine Petrijanec, naelnik Vladimir Kurei i predsjednik Vijea opine Josip Baan, a braniteljskom Saboru prisustvovao je i vl Ivan Saka, petrijaneki upnik. Rad sjednice vodio je Stjepan Jovan, a tu su još bili Nenad Tomašek, Franjo Muši i Stanko Crnec koji je vodio zapisnik. Izvješe o radu podnio je sam predsjednik Vlado Milavec, a jednoglasno su prihvaena i ostala izvješa iznesena na sastanku. Za predsjednika suda asti izabran je Josip Bubek, a jednoglasno je usvojen i plan rada.

Kako je na Saboru Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, ogranak Varadin, klub Petrijanec, ujedno obiljeena peta obljetnica rada zaslunim pojedincima i ustanovama, koje surauju i potpomau veterane Domovinskog rata iz Petrijanca, uruenu su zahvalnice, a primili su ih elnici opine Petrijanec, kao i braniteljske udruge susjednih Opina i grada Varadina, te udruga HOS-a Mijo Modri, Društvo za obiljeavanje grobišta, petrinake udruge, lovci i vatrogasci, te brojne tvrtke i ostali sponzori. 


U ime opine Petrijanec estitke na uspješnom radu uputio je naelnik opine Vladimir Kurei, a u obraanju je  braniteljima zahvalio na nesebinom i angairanom radu i u ostalim udrugama i koje djeluju na petrijanekom i širem podruju. Podrao je plan podizanja spomenika braniteljima u koji e se opina Petrijanec ukljuiti, a kod podizanja spomen obiljeja nastojat e se voditi i briga i o rtvama Drugog svjetskog rata i poraa kojih je s podruja opine Petrijanec bilo podosta. estitke na uspješnom radu braniteljima Petrijanca uputio i Franjo Talan, predsjednik Društva za obiljeavanje grobišta ratnih i poratnih rtava i pritom zahvalio na pomoi lanova kod podizanja spomen kria na grobištu Gaj, u naselju Strmec Podravski, kao i na nesebinoj suradnji i kod realizacije postavljanja spomen obiljeja rtvama grobišta „Leš“ u Kotoribi, gdje su u grabama nasuprot eljeznike stanice pripadnici poratne komunistike vlasti ubijale neistomišljenike i zarobljenike, a nakon prestanka prometovanja vlakova izmeu Maarske i Hrvatske, nakon „maarske revolucije“ 1956. godine iznad jama i graba, iznad tijela ubijenih postavljeni su kolosijeci kojima je omogueno okretanje vlakova koji jedno vrijeme nisu prometovali preko Mure. U svom izlaganju osvrnuo se i na ekshumaciju grobišta Gornji Hrašan, koje je organiziralo Društvo, a sredstva za izvoenje ekshumacije osigurana su iz donacija i dobrovoljnih priloga. Ekshumacija je izvedena u lipnju mjesecu 2009. godine, a za nadati nam se da e uskoro završiti struno medicinsko vještaenje kako bi se stekli uvjeti za dostojan pokop likvidiranih u poratnom razdoblju Drugog svjetskog rata. Istaknuo je da je svima poznat doprinos kojeg je Varadin i varadinsko podruje dalo u Domovinskom ratu, a preustrojem Hrvatske vojske vojni objekti su napušteni, predaju se u posjed Gradu te postoji bojazan da u gradu Varadinu nee biti niega što e podsjeati na Domovinski rat. Kako bi se sauvala uspomena na hrvatske rtve XX stoljea Društvo je uputilo zahtjev Vladi Republike Hrvatske za dodjelom jedne zgrade bivše vojarne u Optujskoj gdje bi se smjestio „Muzej hrvatskih stradanja“, Vlada je zahtjev proslijedila Ministarstvu obrane i nadamo se da e se to uspjeti i ostaviti. Predloio je i ostalim da se zajedniki pokuša u Varadinu osnovati Muzej Hrvatske vojske, kako bi i se sauvala uspomena na branitelje i hrvatsku vojsku u Domovinskom ratu, kao i u razdoblju koja su prethodila nastanku i formiranju Hrvatske vojske koja je imala kljunu ulogu u osamostaljenju Hrvatske.


 Na dane osnivanja 104. brigade Hrvatske vojske podsjetio je pukovnik Ivan Ruklji, roeni Petrijanan, kod toga je istaknuo da hrvatski branitelji trebaju biti ponosni na doprinos koji su dali osamostaljenju Hrvatske, bez obzira u kojoj postrojbi su to ostvarili. Podsjetio je na dane osnivanja 104. brigade u ljeto 1991. godine i zahvalio elnicima opine Petrijanec na podršci ouvanju uspomene na te dane.


Kako je 104 brigadi HV-a odigrala jednu od kljunih uloga u Domovinskom ratu red je da zabiljeimo
Pripreme za formiranje brigade poele su 8. svibnja 1991 nakon što je primljen naputak Ministarstva obrane o ustroju ZNG-a. U pripreme su se aktivno ukljuili i ponijeli veliki dio tereta pukovnik Ivan Ruklji, bojnik Veran Roi i satnik Tihomir Hozmec.

Dan osnutka brigade je
2. srpnja 1991. godine kada je dobila prvu pisanu borbenu zapovijed.
Prvo okupljanje dijela brigade i plansko izvoenje obuke naoruanih jedinica izvršeno je 31. kolovoza 1991. godine, a do sredine rujna dio mobiliziranih postrojbi brigade ukljuen je u blokadu vojarni u Varadinu, (na alost u Varadinu danas nema niega što bi podsjealo na Hrvatsku vojsku. Oni koji su san o hrvatskoj slobodi ostvarili izgurani su na marginu, brojni su izvršili samoubojstvo, a oni koji su ostali kao da se srame što su hrvatsku samostalnost ostvarili. Kao da se srame što su se stavili na branik ouvanja vlastite opstojnosti i dostojanstva ljudskog roda. NO ostaje ponos i dostojanstvo što su se genocidnosti JNA i srpskih paravojnih postrojbi suprotstavili domoljubni Hrvati prodaju sebe i dostojanstvo nastoje objekata na Varadin-brijegu i na Ivanici.

13. rujna, zajedno sa snagama PU Varadinske, Narodne zaštite i specijalnim postrojbama ZNG-a iz Zagreba zapoela je blokada vojarne 'Kalniki partizani'.

Nakon zauzimanja vojarni u Varadinu, 3. bojna varadinske brigade aktivno sudjeluje u zauzimanju vojarni u Bjelovaru.
Poetkom listopada satnija dobrovoljaca iz brigade odlazi u Nuštar gdje mjesec dana dri crtu obrane bez uzmaka.
Krajem listopada prvo 1. bataljun, a za nekoliko dana itava 104. brigada zauzima poloaje na lipiko-pakrakom bojištu. Zajedno s ostalim postrojbama oslobaa Lipik i Pakrac te zauzima jaka etnika uporišta u selima Kukunjevac i Kusonje. Liniju obrane brigada dri do srpnja 1992 nakon ega dio brigade - Taktika grupa 104. brigade sudjeluje u borbenim djelatnostima na istono-slavonskom ratištu.

Tijekom prvih šesnaest mjeseci na prvim crtama brigada je imala 29 poginulih i 145 ranjenih. Nakon demobilizacije, 104. postaje rona brigada te je krajem prosinca 1992. dislocirana u akovec.
Dio brigade odlazi na posavsko ratište i do srpnja 1993. broj poginulih se penje na 30, a ranjenih 157 od više od 8500 vojnika koji su prošli kroz brigadu.
Za vrijeme operacije Oluja brigada je prešla rijeku Kupu, ali je bila odbaena natrag.

Zapovjednici 104. brigade – HV – Varadin
 
poloajimeoddo
Zapovjednik brigadepukovnik Ivan Rukljiustroja15. prosinca 1992
bojnik Vjeran Roi15. prosinca 1992 
pukovnik Ivan Matokovi1994 
Zamjenik zapovjednikabojnik Vjeran Roiustroja 
Naelnik stoerabojnik Vjeran Roiustroja 
Naelnik sanitetske slubesatnik dr. Dragutin Slunjski  
Zapovjednik 1. bojnebojnik Marijan Strelec  
Zapovjednik 2. bojnebojnik Mirko Druško  

Popis poginulih branitelja iz 104 brigade HV –e i datum i mjesto stradanja - pogibije
Miljenko Bani, 11.12.1991. u Pakracu
eljko Biškup, 19.6.1992. u Gornjoj Obrijei
Juraj Brieni, 28.12.1991. u Pakracu
Josip Crnec, 2.12.1991. u Omanovcu
Vlado Dombaj, 5.11.1991. u Tornju
Nedeljko Horvati, 26.8.1992. u Posavini
Damir Hrašanec, 1.12.1991. u Omanovcu
Vlatko Imbraši, 1.11.1991. u Kukunjevcu
Stjepan Jageni, 26.6.1992. u Lipiku
Mladen Jendri, 27.12.1991. u Japagi
Marijan Kobzinek, 6.10.1991. u Nuštru
Tomislav Kovaek, 20.12.1991. u Lipiku
Mladen Kuina, 24.10.1992. u Slavonskom Brodu
Ivan Kurtek, 2.12.1991. u Omanovcu
Davor Lazar, 14.12.1991. u Klisi
Mirko Lazar, 27.12.1991. u Klisi
Krunoslav Maruševec, 11.11.1991. u Kukunjevcu
Mladen Meštri, 22.08.1992. u Istonoj Posavini
Ivan Novak, 15.10.1992. u Istonoj Posavini
Zvonimir Pavli, 4.4.1992. u Velikom Banovcu
Boo Petrikovski, 27.12.1991. u Japagi
Vjekoslav Sever, 29.3.1992. umro
Ivan Sever, 18.9.1991. u Varadinu
Slavko Smiljan, 28.12.1991. u Pakracu
Ivan Soka, 28.12.1991. u Kraguju
Tomislav Suppan, 7.12.1991. u Lipiku
Josip Štefanec, 9.4.1992. u Pakracu
Mladen Zdravec, 14.12.1991. u Lipiku

Detaljnije informacije mogu se vidjeti na http://www.vojska.net/hrv/oruzane-snage/hrvatska/brigada/104/

Neka im je vjena slava i hvala!
Poivali u miru Bojem. Amen.
Pripremio Franjo Talan
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!