www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Naslovnica > Kongresi > IV. KONGRES "O RTVAMA U RATU I U MIRU"
Srijeda, 20 Sijeanj 2021
 
 
IV. KONGRES "O RTVAMA U RATU I U MIRU"
Srijeda, 12 Oujak 2008

 Zbornik IV. Hrvatskog rtvoslovnog kongresa.
O RTVAMA U RATU I U MIRU
Promocija Zbornika u rujnu, 2008. godine.
Tisak: Grafiki zavod Hrvatske, 694. str.


REFERATI:

Zvonimir Šeparovi - PROSLOV
John Dussich - PISMO POKROVITELJA KONGRESA
Mons. Francisco-Javier Lozano - MOLIM SE ZA HRVATSKE RTVE
I. UVODNI REFERATI

Zvonimir Šeparovi - RTVE U RATU I U MIRU
Josip Jurevi - MODEL STRADAVANJA HRVATA U 20. STOLJEU
Fra Zlatko Špehar - RTVAMA DOMOVINSKOG RATA U ZAŠTITU - Govor istine iz Vukovara
Josip Farii - Kulturni i geografski kontekst velikosrpske agresije na Hrvatsku – primjer Škabrnje i Nadina
Ksenija Turkovi - pravni okvir zaštite prava rtava/svjedoka u RH
Branimir Molak - ŠTO JE UPRAVLJANJE U KRIZAMA
Mitja Ferenc - Grobišta Hrvata NA SLOVENSKOM TLU

II. POVIJESNE TEME

Marko Veselica - RTVE BLEIBURGA I KRINOG PUTA
Šimun Penava - RAMSKI MUENICI
Ivo Baluki -
STRADANJE HRVATA ODAKOG KRAJA NA KRAJU DRUGOG SVJETSKOG RATA
Ivan John Prcela - Predbleiburški pokolji hrvatskogA naroda
Ante Beljo - BLEIBURG: TAJNI DOKUMENTI I SVJEDOANSTVA  OEVIDACA GENOCIDA
Zvonko Springer - OSOBNA RAZMATRANJA O POIMANJU I SAZNANJUO KRINIM PUTOVIMA HRVATA 1945.
Ivan Primi irko - MOJA PRIPOVIJEST I SVJEDOENJE O RTVAMA NA KRINOM PUTU
Damir Borovak - Paradoksi o rtvama s Prevlake i Dakse
Tomislav Nürnberger - Bleiburg - metamorfoza spomenika Namjere – uzroci - posljedice
Stjepan Brajdi - MACELJSKO GROBIŠTE
Ana Došen - STRADANJE HRVATA U VRTOI, KRNJEUŠI I BJELAJU 1941. GODINE
Katica Šarlija - Komunistika stratišta na podruju Samarice – Cipeliševac i Vapljenice
Miroslav Gazda - DOMOVINSKI RAT Balinci, etekovac i ojlug 4. rujna 1991. god.
Fra Andrija Niki - STRADANJE KATOLIKOG PUKA RUIKE UPE
Karlo Rotim - POLOAJ HRVATA U BiH
Nikola Debeli - Osvrt na sudbine lanova obitelji likvidiranih hrvatskih zarobljenika i civila
Franjo Talan - rtve opine Cestica u ratnim i poratnim stradanjima XX. stoljea
Mirsad Bakši - SRPSKI ZLOINI NAD MUSLIMANIMA I MUSLIMANSKE RTVEU LJUBINJU POLOVINOM LIPNJA 1942. GOD.
Franc Perme - Društvo za ureditev zamolanih grobov
Josip Jozo Suton - IVOT I MUENIKA SMRT BISKUPA CAREVIA
Mate Gogi Pavlov - Hrvatski vitez Jure Franceti, ivot, lik i djelo
Ivo Kujundi - Zbog Staljina izbaen iz gimnazije u Sinju
Sanja Rogoz-Šola - PREŠUENE RTVE AKOVA I AKOVŠTINEU DRUGOM SVJETSKOM RATU I PORAU
Zvonimir Zori - Zorko - LOGOR NA KANALU U ZAGREBU SVIBANJ - LIPANJ 1945. god.
Diana Glasnova - Sudbina hrvatskih asnika 64. i 65. klase Vojne akademije Njegovog Velianstva Borisa Treeg, cara Bugara
Ivan Dujmovi - ZRANI NAPADI ANGLOAMERIKIH ZRAKOPLOVA
NA BIHA TIJEKOM DRUGOG SVJETSKOG RATA
Vjenceslav Topalovi - SJEANJE NA DRAGOG PRIJATELJA KRUNOSLAVA DRAGANOVIA

III. DOMOVINSKI RAT

Josip Peari - HRVATSKA RTVA I HAAŠKI TRIBUNAL
Miljenko Romi - SPOMEN DOM OVARA - VUKOVAR
Mirko Ivanuši - Minski problem u Republici Hrvatskoj - stanje, izlazna strategija
Nevenka Marinovi - Minski problem na podruju Zadarske upanije
Ana Tomljenovi - Liki Hrvati, civilne rtve u obrambeno – osloboditeljskom ratu 1991. - 1995.
Šimun Penava - SRBIJANSKI KONCENTRACIJSKI LOGORI
U VRIJEME DOMOVINSKOGA RATA 1991.-1992.
Ljubomir Radovanevi - SAMOUBOJSTVA BRANITELJA
Ivan osi Bukvin - rtve Domovinskog rata u selu Vrbanji i Cvelferiji
Ivica Mlivoni - OKRUTNI ZLOINI MUDAHIDA U RATU I PORAU U BOSNI I HERCEGOVINI

IV. RTVE U MIRU

Ante Vukasovi - DJECA – RTVE FEMINISTIKO-ANARHISTIKOG „SPOLNOG ODGOJA“
Darko Sagrak - HRVATSKA NACIONALNA DRAMA OD 1918. DO 1941.
Jadranka Apostolovski, Ljubomir Radovanevi - VIKTIMIZACIJA MOBBINGOM I BULLINGOM
Fra Martin Planini - I POBAAJ JE NASILJE
Antun Lisec - Izbjegavanje nasilja nad ljudskim ivotom u tri uzrasta: prije roenja, u vrijeme školovanja i u starosti
Tomo Sugneti - CIVILI KAO RTVE EPIDEMIJA I BIOTERORIZMA
Tomo Sugneti, Zvonko Oluji - ASANACIJA U DOMOVINSKOM RATU VLASTITA ISKUSTVA NA PRIMJERU OLUJE 95.
Nenad Zuber, Alan Vojvodi, Zvonko Šmuk - UINIMO CESTE SIGURNIMA MEUNARODNA KAMPANJA ZA GLOBALNU SIGURNOST NA CESTAMA, Primjer Republike Hrvatske
Bernard Cvek - Napadi na prometno osoblje u javnog prijevozu putnika
Ante Muljai - TRAUMATIZAM U PROMETU
M. Bakovi, D. Strinovi, J. Škavi, D. Mayer – STRADAVANJE U CESTOVNOM PROMETU
Domagoj Ante Petri - PITANJE O RTVI KAO O PREDODREENOJ VRSTI LJUDI ILI NAROD
Ruica avar - HRVATSKA JE STALNO RTVA
Tuga Tarle - RTVA U PROCIJEPU IZMEU OSVETE I OPROSTA
Mile Prpa - RTVA U FILOZOFSKOJ MISLI
Ljubomir Radovanevi - RTVOSLOVLJE I BIOETIKA
Ivan Šimundi - PADENA HRVATSKA

ZAKLJUCI

V. UMJETNICI KONGRESU

Katarina Pavii - ZEMLJO HRVATSKA - TEBI VOJNIE - HVALA
Duška Salei Crmari SALONA - PALIM SVIJEE - OVJENANA HRVATSKA
Josip Joja Ricov - PJESME – RTVE IZGONA, MRAARE I GLAVOSJEKA
Ivan Dujmovi - SVIBANJ U SAMOBORU '45 - PJESMA MOGA DJETINJSTVA
Mile Prpa - PRELUDIJ ZA MARŠEVE SMRTI
Vera Vali Beli - ZA VUKOVAR
Crkveni zbor UPE Sveti Josip

OSVRTI, PORUKE I ZAHVALE NAKON KONGRESA

Ruica avar - Hrvatska je zemlja bezbrojnih nedunih rtava
Msgr. Ivan Prena
Vlasta Mihavec
Ivo Matanovi
Tuga Tarle
Don Anto Bakovi
ZAHVALE DOBROINITELJIMA
SPONZORI

 

 

 

IV. KONGRES

 
 
Top! Top!