www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
etvrtak, 09 Srpanj 2020
 
 
TISKOVNA KONFERENCIJA 28.05.2008.- PRIMJENIMO EUROPSKE STANDARDE NA KOMUNISTIKE ZLOINE
Ponedjeljak, 02 Lipanj 2008

koja  je odrana u srijedu  u 11:00 sati u Europskom domu u Zagrebu, Jurišieva 1
PRIMJENIMO EUROPSKE  STANDARDE NA KOMUNISTIKE ZLOINE 
na kojoj je govorio: dr Zvonimir Šeparovi, dr. Josip Jurevi, Ante Beljo 

Delegacija Hrvatskog rtvoslovnog društva (Šeparovi, Jurevi, Beljo, Sagrak) posjetila je ovih dana ured Glavnog dravnog odvjetnika Republike Hrvatske i oekuje da e biti uskoro primljena od Predsjednika Hrvatskog sabora i Premijera Vlade Republike Hrvatske, na koje apeliramo:

  • Skupština Vijea Europe svojom Rezolucijom 1481 koju je prihvatio Hrvatski sabor u svjoj deklaraciji osudili su zloine poinjene tijekom totalitarnog komunistikog poretka u Hrvatskoj 1945. - 1990. Totalitarni komunistiki reimi koji su vladali u Srednjoj i Istonoj Europi oznaeni su masovnim povredama ljudskih prava, koje su ukljuivale pojedinana i kolektivna ubojstva i smaknua, smrt u koncentracijskim logorima, izgladnjivanjima, deportaciji, muenja, prisilni rad i druge oblike masovnog fizikog terora: progone na etnikoj i vjerskoj osnovi, povredu slobode savjesti, misli i izraavanja, slobode tiska i takoer nedostatak politikog pluralizma (lanak 2 Europske Rezolucije)
  • Svi ti zloini dogaali su se i u bivšoj Jugoslaviji, posebno u Hrvatskoj. O tome postoje dokazi u brojnim istraivakim znanstvenim i strunim radovima (Bakovi, Jurevi, Beljo, Sagrak, Jonji, Marko Veselica, Šeparovi, Ferenc, Talan i brojni drugi).
  • Za komunistike zloine do sada u Hrvatskoj nitko nije kazneno odgovarao. U bivšem reimu nije se smjelo ni spominjati te zloine, a u novoj Hrvatskoj komunistike zloine se opravdava tobojim antifašizmom.
  • Za komunistike zloine sudi se npr. u Njemakoj (za ubojstvo urekovia). U Sloveniji se istrauje masovne grobnice Hrvata (Ferenc, Kuatko i dr.). U Hrvatskoj, naprotiv, nema sudskih postupaka, ne postupa se po kaznenim prijavama koje su podnesene, ukida se Komisija za rtve rata i poraa i ne stimulira se istraivanje.
  • rtve komunistikih zloina zasluuju suut, grobnice valja istraiti, obiljeiti i istai imena svuda gdje je to mogue jer rtve imaju ime.


Hrvatsko rtvoslovno društvo zahtijeva da se primjene: Rezolucija Skupštine Vijea Europe broj 1481 iz sijenja 2006:

Potreba za meunarodnom osudom totalitaristikih komunistikih reima“  i Deklaracija Hrvatskog sabora o osudi zloina poinjenih tijekom totalitarnog komunistikog poretka u Hrvatskoj 1945.-1990. godine. A posebno:

da se provede kazneni postupak protiv svih za koje se utvrdi da su poinili teška kaznena djela u bivšem komunistikom totalitarnom reimu,

da Vlada Republike Hrvatske zajedno sa Vladom Republike Slovenije provede zajednika istraivanja masovnih grobnica Hrvata u Sloveniji,

da se izradi popis rtava komunistikog totalitarnog reima u okviru istraivanja "svaka rtva ima svoje ime",

da se izgradi Memorijalni centar o stradanju hrvatskog naroda za slobodu i samostalnost

da se nastavi sustavno znanstveno i struno istraivati zloine i rtve komunistikog totalitarnog sustava,

da se, kao što trai rezolucija 1481, podigne niska svjesnost javnosti o zloinima poinjenim od komunistikih totalitarnih reima

da se poduzme i druge mjere u skladu sa primjenom europskih standarda na komunistike zloine u Hrvatskoj.

Pozivamo i druge hrvatske udruge da nam se prikljue u našim opravdanim zahtjevima prema hrvatskim vlastima u prvom redu pravosudnim organima.

dr. Zvonimir Šeparovi - Predsjednik Hrvatskog rtvoslovnog društva
dr. Josip Jurevi - Autor knjige Bleiburg
Don Anto Bakovi - Autor knjige Hrvatski martirologij XX. stoljea
Ing.
Ante Beljo - Autor knjige Yu-Genocid
mr. Darko Sagrak - Predsjednik hrvatskog društva " dr. Milan pl. Šufflay"
dr. Marko Veselica - Predsjednik Hrvatskog društva politikih zatvorenika komunistikog reima
Tomislav Jonji - Glavni urednik asopisa Politiki zatvorenik 

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!