www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Petak, 30 Listopad 2020
 
 
IZRAZI SUUTI PROF. IVI LIVLJANIU!
Petak, 09 Srpanj 2010
 Danas 8. srpnja stigla nam je obavijest da je supruga prof. Ive Livljania gospoa Nada traginom smru preminula. Mi svi koji smo robovali sa prof. Ivom Livljaniem duboko smo potreseni jer dobro znamo o kakvoj Hrvatici se radilo, koja je svoga supruga revno pratila pri svim nastupima, a posebice u vrijeme dok je prof. Livljani predstavljao Republiku Hrvatsku u Vatikanu i kasnije ileu. Biografija pokojne gospoe Livljani kao supruge je dovoljno poznata po svome muu koji je svojim asnim hrvatskim domoljubljem bio jedan od najomiljenijih grgurskih robijaša. Nije bilo u grgurskome logoru niti jednoga robijaša koji mladoga studenta Ivu Livljania nije osjeao kao svoga roenoga brata. Ivo je za sve uvijek imao ohrabrujuu prijateljsku rije. Kao da se ve onda znalo da e poslije lijepih godina upravo ovaj mladi iz Zadra biti prvi ambasador (poklisar) u Vatikanu kod Svetoga Oca Pape, gdje ga je dostojno pratila i njegova supruga Nada, koji su nas Hrvate tako sjajno predstavljali. Ovaj brani par bili su prvi slubeni predstavnici kod Pape poslije toliko stoljea hrvatske podinjenosti. A tako je bilo i u ileu sve dok nije došlo do povratka bivših jugokomunista na vlast u R. Hrvatskoj. Meu lanovima Savjeta Slobodne Hrvatske ima više robijaša s Grgura kao i iz drugih robijaških logora koji dobro znaju prof. Ivu Livljania kao svoga lana HDPZ-a, kao i drugih politikih nazonosti gdje se esto nalazio ovaj ugledni brani par a i kroz njihovu kerku poznatu umjetnicu. Zato prof. Ivi Livljaniu i njegovoj kerki kao i široj obitelji i rodbini izraavamo našu bol za gospoom Nadom kroz najveu suut sa uvjerenjem da e prof. Ivo Livljani opstati i dalje mladenaki hrvatski katoliki hrabar jer svi smo mi stvoreni da jednom budemo pozvani u Kristovu vjenost. Nadamo se da e neki od lanova Savjeta Slobodne Hrvatske biti nazoni pokopu gospoe Nade Livljani u petak, 9. srpnja, na mjesnom groblju u Zadru! Neka joj bude sveta i blagoslovljena hrvatska gruda koju je sa svojim muem Ivom tako dostojno zastupala kod Svetoga Oca Ivana Pavla Drugoga!


Zagreb, 8. srpnja 2010. godine.

Za Savjet Slobodne Hrvatske, Mate avar

Izraze iskrene suuti obitelji Livljani upuuju i lanovi Hrvatskog rtvoslovnog društva
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!