www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
etvrtak, 06 Kolovoz 2020
 
 
SABRANA DJELA MILE PRPE: TRAI SE IZDAVA ILI SPONZOR
etvrtak, 09 Rujan 2010
http://www.hrsvijet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7963:sabrana-djela-mile-prpe-trai-se-izdava-ili-sponzor&catid=27:knjievnost-i-umjetnost&Itemid=111

U cilju podrške i poticanja kulturnog stvaralaštva hrvatskih umjetnika u Domovini i dijaspori, trai se izdava ili sponzor za prvo izdanje novog, velebnog djela hrvatske i svjetske knjievnosti, autora Mile Prpe.

ARBORETUM POETICUM
(Sabrana djela)
Koliinski, tekst Arboretuma, po prilici, odgovarao bi skoro ukupnom tekstu Biblije. Djelo je nastalo u vrlo kratkom vremenu od nekih desetak godina, s nevjerojatnom lakoom, pod vrlo snanim nadahnuem koje se osjea u svakoj rijei, u svakom stihu, u svakoj misli, i toliko snano djeluje na itatelja da ga naprosto ponese, a sadravao bi sljedea autorova djela;
1.      KRALJ VJEKOVA, (Izdan kao trojezina knjiga) duhovna poema, himna ljudske savijesti, (preveden na nekoliko jezika) koji  ve sad postaje dio svjetske kulturne baštine. Knjigu je svojevremeno zatraio i UNESCO. Predgovor o. Bonaventura Duda (stihovi)

2.      GOZBA IVOTOM, (izdana knjiga), knjiga koja se sastoji od pet zbirki pjesama i to: Perpetua, Pladanj, Cvjetna rapsodija, Miris dunja, a naknadno dodana i peta zbirka - Ples sa suncem, s više od pet stotina pjesama. Knjiga, (iz koje brojni skladatelji uglazbljuju  pjesme), krcana je antologijskim pjesmama.

3.      SONETNA RAPSODIJA, zbirka s 444 soneta izuzetne poetske i lirske ljepote, širokog tematskog raspona i intime pjesnikovog duha. (stihovi)

4.      GLORIA MUNDI (Slava svijeta), (9100 stihova)  u knjizi su obraene 444 po autorovom izboru vane linosti iz povijesti svijeta. Svakoj linosti  posveeno je dvadeset stihova, poem od  asirskih kraljeva, egipatskih faraona, biblijskih i starogrkih linosti, znamenitih kraljeva, vojskovoa, kipara, slikara, knjievnika, pjesnika, filozofa, skladatelja, izumitjela, znanstvenika,  znamenitih papa, glumaca, redatelja, politiara i sl. sve do pape Wojtile.

5.      POELO POELA (Elementum elementorum). Metafiziko filozofsko djelo u stihovima. Središnje djelo Prpine filozofije iz kojeg se  ta filozofija razvila u sedam pravaca. Poelo poela je knjiga postanka i sadri traktat o (anti)materiji i (anti)prostoru, traktat o velikom prasku, traktat o  Svemiru i Zemlji, traktat o Bogu, traktat o flori i fauni, traktat o ovjeku, traktat vizualne prostorne percepcije i zakljuni traktat. (Predgovor akademik Prof. Dr. Andre Mohorovii)  Djelo je prepjevano na esperanto. (stihovi)

6.      FILOZOFIJA OVJEKA (Kroz pisma preuzvišenom Teofilu dvije tisue godina poslije) (izdana knjiga). Epistolarno djelo s 68 pisama. Svako pismo sastoji se od 64 stiha. Osvrt na posljednje dvije tisue godina ljudske civilizacije. ita se na dah. (stihovi).

7.      ECCE HOMO knjiga s 514 psalama. Duboko eshatološko teološko djelo. U knjizi je obraeno u stihovima 460 Kristovih misli. Svaki psalam ima 12 stihova. Djelo je vrlo visoko ocijenjeno  od strane uglednih teologa i crkvenih dostojanstvenika

8.      GLORIFIKACIJA IVOTA, knjiga sadri 1760 vlastitih autorovih gnoma (misanih izreka). Brojne se nalaze na Internetu i prenose se na sve strane i citiraju

9.      PHILOSOPHIA NATURALIS filozofsko djelo o Svemiru ima 8080 stihova. Vizualni pregled svemirskih prostranstava otvara se pred itateljem snanim slikovnim opisima... poput pravog filmskog prikaza.

10.  PROVISIO POSTERI TEMPORIS ( slob. prijevod -  Briga za budunost). Dramatino ekološko djelo u stihovima. Hipotetska pria o opozivu flore i faune jer je ovjek kao upravitelj i tuma prirode nedovoljno uva.

11.  PRELAZAK U TRANSCENDENTNO. Poema o transcendenciji. (stihovi)

12.  KNJIGA IVOTA, knjiga u kojoj je, u formi romana, u vrlo napetoj prii izanalizirano oko stotinjak biljaka i ivotinja s aspekta da li su nastale kao rezultat kreacije ili spontane evolucije. Knjiga stvaranja flore i faune. (proza)

13.  KNJIGA KOLUMNI I NOVELA (u ovu knjigu ušlo bi oko dvjesto kolumni i novela objavljenih uglavnom na internet portalima, ali i u nekim drugim medijima (asopisima i sl.), a koje su izazvale vrlo veliki interes kod italake  publike u domovini i dijaspori, kolumne koje su prenosili brojni Internet portali i poneke radio postaje u domovini i dijaspori, tako da je  autor gospodin Mile Prpa  danas neusporedivo  najcitiranija  osoba meu Hrvatima u svijetu.


U stihovnom dijelu, ARBORETUM POETIKUM  broji  oko 50.000 stihova. Knjiga bi bila ilustrirana s nekoliko desetaka originalnih autorovih slikarskih radova.

Prpa je, u slikarskom dijelu stvaralaštva, i autor oko 600 ulja na staklu, (nije naiva) vrlo originalnog slikarstva, savršene izrade i kolorita (kao da nije raeno ljudskom rukom), koje ne spada niti u jednu poznatu likovnu doktrinu ili konvenciju. Slike su  razliitih formata od onih manjih pa sve do onih velikih.

Takoer je i autor grandioznog slikarskog projekta HRAM MINIJATURA s ukupno 2.160 majstorskih minijatura, ulja na papirusu, saetih u pedeset poliptiha. Prpino slikarstvo je dvostruki potpuno novi proboj u likovnosti, jer je u dva navrata došao do udesnih novih otkria u nainu slaganja boja. Prpino slikarstvo strunjaci su ocijenili kao najoriginalnije u povijesti  slikarstva (Dr. Vinko Zlamalik, akademik Mohorovii) i dosad potpuno nepoznatim u bilo kojoj doktrini ili likovnoj konvenciji. To je novi  još nevieni likovni svijet i nudi revolucionarne promjene u likovnoj umjetnosti.

Pomognimo ovom istinskom umjetniku, jer kod slubenih likovnih i knjievnih krugova u Domovini, naišao je na neprobojni zid šutnje i ima tretman - kao da ne postoji. Treba pogledati web stranice na Internetu (Mile Prpa) – slikarstvo (minijature i ulja na staklu), te poezija. Autor ve 30 godina u Domovini bezuspješno trai velike izlobene galerije, a i knjievni listovi su mu odreda nedostupni.

„Ako nekome smeta brza brdska rijeka, pa joj zato gradi ustavu –  dobit e još raskošniji slap“ (Prpa)

“ivot mi ne daje pravo da budem jai i viši od drugih, ali mi daje pravo da dajem od sebe i jae i više od drugih." (Prpa)

"Pjesnikom se postaje kad se doivi rascvat duše, pa se u svakom biu vidi dragost, u svakoj stvari ljepota, a svaki se šum uje kao glazba nade”
(Prpa)


“U tom mnoštvu stihova Prpa je doivio potpuni rascvat duše, i ega se god dotakne, poput mitskog Mide, pretvori u pjesniku sliku, stih, strofu ili pjesmu!”

(Prof. Grga Rupi)

Opus kreacija autora Mile Prpe zauzima u slikarstvu  posve individualni poloaj... Magian svijet boja u ovom opusu fascinira sveobuhvatnom harmonijom varijacija odreene skale tonova. Kompozicija impresionira jedinstvenom harmonijom boja, a prostor dominacijom homogenih tonova koji proimaju cjeloviti ciklus“

Akademik Prof. Dr. Andre Mohorovii (1996)

„Stoga njegovo izraavanje nije ropstvo ili podinjavanje bilo kojoj poznatoj doktrini ili likovnoj konvenciji... Slikarstvo je stvar duha, rekao je Leonardo da Vinci.

Umjetnik Prpa nam je pokazao da je slikarstvo istovremeno i poezija.“

Prof. Dr. Vinko Zlamalik (1975)

Molimo potencijalnog izdavaa ili sponzora da se javi izravno autoru: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript

Hrsvijet.net
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!