www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Subota, 31 Listopad 2020
 
 
SVJETSKI KONGRES IZ MEDICINE I PRAVA U ZAGREBU, KOLOVOZ 2010. - DR. LJUBOMIR RADOVANEVI
etvrtak, 23 Rujan 2010
Svjetski kongres iz medicinskog prava odran u Zagrebu, od 8. do 12. kolovoza 2010.

 U organizaciji Svjetske udruge za medicinsko pravo o Sveuilišta u Zagrebu odran je Osamnaesti svjetski kongres medicinskog prava. Na Kongresu su proraene mnoge (inter) disciplinarne oblasti prava, medicine, viktimologije, tanatologije (eutanazije), etc. od recentnog znanstvenog, društvenog i politikog interesa. Suorganizatori Kongresa bili su Pravni i Medicinski fakultet u Zagrebu i Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata. Predsjednica udruge mr. svi. dr. med. ula Rušinovi – Sunara, ijom je zaslugom i usvojen prijedlog da se ovaj Kongres, poslije Pekinga 2008., odri u Zagrebu, jedna je od 6 vice-predsjednika i lanica Vijea guvernera Svjetske asocijacije za medicinsko pravo, dugogodišnji  predsjednik je Amnon Carmi iz Izraela, u Zagrebu je izabran novi predsjednik  Thomas T. Noguchi, SAD.

Program Kongresa odvijao se pod glavnim temama putem predavanja, workshopa i postera: zdravstveno pravo i ljudska prava: zlouporaba u medicini; medicinske institucije i zdravstveno pravo; alternativne terapije; odluka o kraju ivota; bolesnika i pacijentska prava; bioetika i reproduktivne tehnologije; legalni aspekti i javno zdravstvo; udio biomedicine; sestrinska praksa; razrješenje alternativne rasprave; edukacijski aspekti; bioleksologija; zdravstveno pravo i medicinska istraivanja; prava djece; transplantacija organa; medicinska odgovornost i protekcija; svjetski zdravstveni sustav; trendovi i izazovi zdravstvenog prava; svjedoenje vještaka; razvoj smjerova u ljudskim pravima i skrbi o pacijentima; zdravstveno pravo i i traitelji azila – migranti u Europi bez dokumenta; HIV/AIDS; osiguranje i zdravstvena skrb; informirani pristanak; mentalna skrb (u suradnji sa Svjetskim psihijatrijskim društvom – Sekcija o zdravlju, pravo i etici); stem stanice u medicini, pravu i etici; ranjive osobe; legalni aspekti u odnosu na farmaceutsku industriju; zdravstveno osoblje i ljudska prava; nastava prava i zdravlje: ljudska prava u bolesnikoj skrbi; forenzika i pravo; lijenici u zamci parnienja u medicinskom pravu i još mnogi drugi problemi medicinskog prava, etike i bioetike.

Sudjelovanje na Kongresu prijavilo je 520 autora, te je usmeno prikazano 348 referata, a 90 njih s 39 naslova postera, iji su svi zakljuni lanci objavljeni u Knjizi saetaka, a referati in extenso na CD-u. Plodne, informativne, znaajno doprinosne diskusije dizale su ugodnu atmosferu ovog izvanredno dobro organiziranog Kongresa, zahvaljujui entuzijazmu dr. sci. Kseniji Turkovi, profesorici Pravnog fakulteta  i prorektorici Sveuilišta u Zagrebu. Bogat društveni program s priredbom smotre hrvatskog folklora s pjesmom, muzikom i plesom narodnih ansambla u predvorju Okrugljaka prije gala veere, prijemom kod gradonaelnika u Dvercu, te s nizom dogaanja za pratee osobe (izleti, razgledi grada i okolice), pridonio je kvaliteti Kongresa, ali i turistikoj promociji Republike Hrvatske. Slijedei Kongres medicinskog prava odrati e se u Brazilu.

Sudioništvo brojnih medicinara iz podruja psihijatrije, javnog zdravstva i socijalne medicine, kao i bioetiara, forenziara i dr. dalo je adekvatan doprinos Kongresu, ravan onom brojnih pravnika. Bilo je dosta onih koji su završili oba fakulteta. (Kod nas su to bili poznati kolege dr. sci. dr. med. Duško Matas, prof. dr. sci. Karla Pospišil - Završki i prof. dr. Rudolf Turin). Na Kongresu je bilo 87 delegata s prostora bivše drave, najviše iz Hrvatske, 29 iz Kine, 21 iz SAD, 17 iz Belgije, i drugi.

Visoka kvaliteta prezentacija dokazala je plodnu suradnju lijenika i pravnika, te drugih strunjaka u smislu pomoi bolesnicima, invalidima, hendikepiranima i svim ugroenim zloupotrebom, kako prava, tako i medicine, ali i pomognutim u nevolji ovim disciplinama.

Sveanom  otvaranja Kongresa nazoio je g. predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sci. Ivo Josipovi.

 Tom prilikom posebna je poast dana prof. emeritusu, dru. sci. Zvonimiru Šeparoviu, za ivotno djelo (Lifetime Achievement AWARD-u). Profesor Šeparovi zaetnik je i rodonaelnik viktimologije na podruju Balkana kao rani sljedbenik i osobni prijatelj osnivaa svjetske viktimologije prof. Benjamina Mendelsohna, koga je i naslijedio na funkciji predsjednika Svjetske viktimološke organizacije. Prof. Šeparovi je uveo i medicinsko pravo u bivšoj dravi i Hrvatskoj, objavivši brojne radove u zemlji i inozemstvu iz te interdisciplinarne oblasti, od kojih je najpoznatija njegova knjiga GRANICE RIZIKA -ETIKOPRAVNI PRISTUPI MEDICINI, Zagreb 1985, III. Izdanje 1998.).

Profesor Šeparovi je pionir rtvoslovlja i medicinskog prava i etike na ovim prostorima s brojnim knjigama (Viktimologija – studije rtve i dr.). Njegov interes za viktimologiju datira od magisterija (1961.) O rtvi kaznenog djela. Osniva je Jugoslavenskog viktimološkog društva (1984.), Hrvatskog rtvoslovnog društva (1990.); organizator je bio Petog Svjetskog viktimološkog kongresa u Zagrebu 1985., pokreta je asopisa „Viktimologija“, prvog i jedinog te vrste na Balkanu. Njegov znaajan opus po obimu i izvrsnosti saet je u Zborniku radova: Zvonimir Šeparovi – od Kaznenog prava do Viktimologije, Zagreb, 2010.) knjizi objavljenoj povodom njegova jubileja  na znanstvenom i politiko-dravnikom polju (ministar inozemnih poslova i ministar pravosua ratnih godina, profesor kaznenog  i medicinskog  prava, kriminologije i viktimologije na nekoliko fakulteta, ex-dekan Pravnog fakulteta i ex-rektor zagrebakog Sveuilišta, lan Europske akademije znanosti i umjetnosti, dopredsjednik Nacionalnog bioetikog povjerenstva za medicinu Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskog rtvoslovnog društva i dr..)

Na sveanoj ceremoniji zatvaranja Kongresa ponovno je istaknut njegov veliki doprinos pravnoj znanosti – medicinskom pravu, etici i viktimologiji, kao zaslunom lanu ove akademske zajednice.

Dr. Ljubomir Radovanevi 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!