www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Subota, 31 Listopad 2020
 
 
ZASTARJEVAJU LI RATNI ZLOINI?
etvrtak, 07 Listopad 2010
Prijedlog:Obzirom da je predsjednik RH Ivo Josipovi krenuo u obilazak grobova nevino pobijenih hrvatskih graana srpske nacionalnosti predlaemo da svakako navrati u Široku kulu te se pokloni na grobovima srpske obitelji Raki! Isto tako bilo bi dobro da 'LATINICA' struno obradi ovaj 'predmet', a posebno slijedee pitanje: ZASTARIJEVAJU LI RATNI ZLOINI odnosno smije li se ratni zloin prekvalificirati u 'oruanu pobunu'??? Prilog:Mane i edo! — 05-10-2010 03:28, autor N.N. “...ubijaju i svoje sunarodnjake, peterolanu obitelj Raki...”

Šjor Kalafatiu, nesretna obitelj Raki nije “srpska” nego je “mješovita”, supruga i majka, Luja, je bila Hrvatica.


OPERATIVNI IZVJEŠTAJ (Informacija)

Predmet: Budisavljevi edo i drugi.
vršenje ubojstava, silovanja i
drugih kriminalnih radnji na
podruju Teslingrada.Operativnim radom na terenu putem prijateljskih veza i drugim saznanjima došlo je do saznanja da je Budisavljevi edo, pomonik komandira Odjelenja milicije iz Teslingrada, uinio više kriminalnih radnji koristivši svoj poloaj i situaciju na terenu, tako da je u toku 10. meseca o.g. privodio više osoba u Odjelenje milicije na informativni razgovor. Ne ocjenjujui osnovanost privoenja, informativni razgovor Budisavljevi je prema našim saznanjima sve navedene osobe zlostavljao upotrebljavajui fiziku snagu, iznurivanje i maltretiranje. Tako je prilikom privoenja dvije osobe hrvatske nacionalnosti, Nikši Antu i njegovu enu, nakon završenog informativnog razgovora odveo iste u njihovu kuu na Brdo Nikšia u Širokoj Kuli gdje je enu silovao na oigled mua, potom oboje ubio zatim ih zapalio u vlastitoj kui. Takoer se došlo do saznanja da je 11-12 osoba hrvatske nacionalnosti koje su bile pritvorene i namijenjene za razmjenu, meutim kako razmjena nije uspjela Budisavljevi je zajedno s Bogunoviem Miloradom i Malinovi Mirkom odveo u pravcu Ljubova gdje ih je poklao i potom bacio u jamu Golubnjaa. Osim navedenog, došlo je do saznanja da je Budisavljevi edo poinio najgnusniji zloin prema porodici Raki iz Široke Kule.
Naime, Budisavljevi je 18.10. 1991. priveo na informativni razgovor Raki Manu, njegovu kerku Radu i sinove Raki Dragana i Milana. Za napomenuti je da je ovo srpska porodica a privedena je zbog osnova sumnje da je suraivala s hrvatskim vlastima i hrvatskim oruanim formacija. U zatvoru su navedene osobe boravile 12 dana i na zahtjev vojnih organa, koji su se nalazili u tvornici “Marko Oreškovi”, informativni razgovor s istim osobama obavljali su, osim Budisavljevia, i kojima se ne znaju prava nego samo konspirativna imena i to “Zolja”, “Rambo”, “ato” i jedan vodnik Davidovi Nenad. Svi su se privremeno nalazili na zadatku u Tvornici MOL a pripadali su rijekom korpusu. Sada se ne nalaze u Teslingradu nego su premešteni na Plitvice. Prilikom ovog ispitivanja Budisavljevi je prema zatvorenicima primjenjivao najbrutalnije metode primjene sile u pritvoru u Djejem vrtiu tukui ih kablom od struje dok ja Raki Radu više puta silovao. O ovomu silovanju oevidac je bio njezin brat Dragan. Nakon puštanja Budisavljevi je navedena lica odvezao do navedene jame na Ljubovu gdje ih je pobio i bacio u jamu. enu Raki Mane (Luja, nap. pisca), koja je bila hrvatske nacionalnosti silovao je u njihovoj kui, zatim ju je ubio i kuu zapalio. Ove bestijalne zloine je Budisavljevi uinio nad nedunim srbskim ivljem jer im nikada nije dokazana suradnja s ustašama.

Budisavljevi je od Raki Mane oduzeo osobno vozilo “Ford Eskort” koje su on ili njegovi ljudi prodali u Bosni. Ovakvim svojim postupcima, koji više ne granie s niim ljudskim, isti je na najgrozniji nain zatro porodicu Raki kao i uništio imovinu kako bi prikrio tragove koji su nestali u jami Golubnjai.

Iz više izvora došlo je do saznanja da je Budisavljevi u ovo ratno vreme opljakao više kua i stanova u Teslingradu, izvršio brojna djela razbojništava oduzimajui od graana motorna vozila i ostale predmete.

Radi se o osobi koja pronosi glasine da on nikom u Teslingradu ne treba da polae raune, ve da su njegovi pretpostavljeni u Kninu, da radi za dravnu bezbednost, za Orlovia.

Detaljne podatke o njegovim aktivnostima i nezakonitim radnjama mogu se dobiti od njegovih ortaka, odnosno pomagaa i izvršioca, a to su: Bogunovi Milorad i Malinovi Mirko te Grujii Bogdan.

Kako su navedeni izvori saznanja u najveoj mjeri vrlo vjerojatni, to je potrebno im prije lišiti slobode Budisavljevia, Grujiia, Malinovia i Bogunovia, te provesti detaljnu kriminalistiku obradu nad istima. Svako kašnjenje moe imati za posljedicu negativni efekt, a napose dranje ovakovih lica na slobodi i nekanjeno moe koštati ivota više nevinih lica.

U Graacu, 11.11.1991.
(Podpisi i igovi neitki)

Ovako « zbori » obavještajna sluba Republike Srpske Krajine o odvratnim zloinima ede Budisavljevia i drugova.

A ovako « zbori » tzv. hrvatska drava (obina zloinaka tvorevina i sljednica bivše Jugoslavije):

...da bi tijekom 1991. pa nadalje na podruju na podruju Novog Likog Osika i Široke Kule, prema prethodnom dogovoru da silom odvoje to podruje i druge dijelove grada Gospia od RH i da tu osnuju svoje organe vlasti i to podruje pripoje SAO Krajini, formirali paravojne jedinice te preuzeli i podijelili naoruanje kojim su uestvovali u napadima na L. Osik, Š. Kulu i grad Gospi na nain da su bez izbora pucali iz razliitog art. oruja unato tomu što su znali da tu ive civili...
tim su sudjelovali u oruanoj pobuni koja je upravljena protiv Ustavnog ustrojstva i sigurnosti RH,
pa bi time poinili kazneno djelo protiv RH, oru. pob. u l. 142 KZ


Obrazloenje
Rješenjem istranog suca odreeno je provoenje istrage protiv ede Budisavljevia i drugova zbog osnovane sumnje da su poinili kazneno djelo iz l. 120 st. 1 OKZ RH.
Tijekom istranog postupka, dravni odvjetnik je svojim podneskom, u odnosu na sve okrivljene, a ukupno ih je 82 komada, PROMIJENIO INJENINI OPIS i pravnu kvalifikaciju djela te sada optuene tereti za kazneno djelo ORUANE POBUNE iz l. 142 KZ.
Prema Zakonu o opem oprostu (NN- 80/96) l. 1 Zakona, daje se OPI OPROST OD KAZNENOG PROGONA I POSTUPKA POINJENIH KAZNENIH DJELA U AGRESIJI, ORUANOJ POBUNI ILI ORUANIM SUKOBIMA U RH, U RAZDOBLJU OD 17. AUGUSTA DO 23. AUGUSTA 1996. godine. Prema optubi, okrivljenici su poinili kazneno djelo 1991. godine, dakle u periodu koji je obuhvaen Zakonom o oprostu.
U smislu lanka 2 stavka 2 Zakona o opem oprostu ukoliko je kazneni postupak POKRENUT, u ovom sluaju je pokrenut jer je donoseno rješenje o provoenju istrage, obustavit e se po slubenoj dunosti.
Kako svi okrivljenici podlijeu Zakonu o opem oprostu, protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.

U Gospiu, dne 16. sijenja 2001.


Istrani sudac:
Pavle Rukavina


protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.
protiv njih je kazneni postupak obustavljen, kako je odlueno u izreci ovog rješenja.

etrdeset puta, za svaku rtvu jednom.

I ja kaem i ponavljam: ovakova drava nikomu ne treba.
 
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!