www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Utorak, 20 Listopad 2020
 
 
SLUAJ PURDA - TOTALNA PRAVNA NEPISMENOST
Srijeda, 02 Veljaa 2011
Još niti u jednom do sada pravnom sluaju koji je u veoj mjeri medijski, a posebno  i politiki  javno eksponiran, kao sluaj branitelja Purde, nije se  dogodila toliko iskazana pravna nepismenost od strane svih sudionika (u postupku i van postupka); istranih sudova, od strane politiara koji su po struci  pravnici i sveuilišni profesori , od strane tuitelja u tom predmetu, od strane odvjetnika koji ga zastupaju, od strane sudova, a i od strane brojnih drugih strunih osoba poput ministara pravosua i Srbije i Hrvatske i BiH i njihovih savjetnika. Od strane hrvatske premijerke koja toliko djetinjasto  izjavljuje „Vano je samo da je sud u Osijeku utvrdio da Purda nije poinio krivino djelo“. U toj njenoj izjavi je toliko toga pravno nevaljalog da je najbolje da to i ne rašlanjujem.

S druge strane nevjerojatna je šutnja i Hrvatske odvjetnike komore, šutnja Pravnih fakulteta u Hrvatskoj, ali i u BiH i sl.

Od strane politiara poput prof. Dr.sc. Ive Josipovia redovnog profesora Pravnog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu, koji je donedavno vodio upravo katedru krivinog prava, a sad se nalazi privremeno na poloaju Predsjednika RH – brojno puta stiu iste  izjave – to je stvar pravosua. Pod rijeju „pravosue“ misli se samo na sudove Srbije, BiH i Hrvatske, a ne misli se na Ministarstva pravosua koja nisu pravosue ve su politiko dravno tijelo.


U sluaju izruenja branitelja Pudre ili Hrvatskoj ili Srbiji, ili njegovog puštanja na slobodu sve je krenulo u  pravnom smislu - u krivome smjeru.

Sama potjernica za braniteljem Purdom (kao i za drugim hrvatskim braniteljima) koju je raspisao srpski Interpol, pravno je nevaea bez obzira da li je branitelj Purda nainio neko kazneno djelo ili ne. I po toj pravno nevaeoj potjernici sud u BiH, ne bi smjeo ni raspravljati o meritumu stvari, ve ju treba samo formalno odbaciti, jer za bilo kakvo odluivanje nisu ispunjene temeljne formalne procesne pretpostavke.
U sluaju Purde, kao prva stvar koja se trebala procesno formalno pravno  riješiti  jest pitanje je li  Srbija kao meunarodni pravni subjekt – pravno aktivno legitimirana traiti izruenje graana Hrvatske, za djela poinjena u Hrvatskoj, pa tako i Purde?

To je pitanje svih pitanja u sluaju zahtjeva za izruenje hrvatskog branitelja Tihomira Purde, jer se pojavljuje kao prejudicijelno pitanje, bez kojeg rješenja, nije mogue donijeti nikakvu drugu pravno valjanu odluku o meritumu same stvari tj. da postoji ili ne postoji injenini supstrat koji tvori elemente kaznenoga djela za kojeg ga se tereti i trai izruenje.

To je trbalo biti istaknuto  u  notama   Ministarstva pravosua RH i BiH, prema Srbiji, a ako Srbija i dalje ustraje na izruenju to  je kao prejudicijelno pitanje trebao riješiti sud u Osijeku, a i sud u BiH po slubenom postupanju, ali i po uputstvu Ministarstava pravosua RH i BiH, ali i same Srbije, kad bi ona istinski stvar htjela rješavati  pravno, a ne politiki.

Kako to izgleda u praksi ilustrirat u jednim hipotetskim  sluajem. Moete li zamisliti da je neki ameriki kriminalac negdje u New Yorku ubio dvojicu Hrvata amerikih dravljana, pa je taj kriminalac  potom pobjegao u Kanadu, i da je za njime Hrvatska raspisala potjernicu putem hrvatskog interpola, i Kanada ga po toj tjeralici hapsi. Prvo što bi ameriko pravosue uinilo - postavilo bi  prigovor kanadskom pravosuu  da Hrvatska nije pravno aktivno legitimirana traiti njegovo izruenje.  I to bi sud u Kanadi u jednom danu riješio i ne bi odbio, ve bi odbacio hrvatski zahtjev za izruenje zbog nepostojanja pravne ovlasti (aktivne legitimacije) Hrvatske za traenje  izruenja. Laiki reeno – taj kriminalac nije napravio ništa što se tie Hrvatske, pa Hrvatska nema ni po kojemu propisu formalno pravo traiti  njegovo izruenje.

Potpuno je identina situacija sa hrvatskim braniteljem Purdom. Djela koju mu se pripisuju, inkriminiraju (bez obzira da li lano ili istinito)  uinjena su poslije meunarodnog priznanja Republike Hrvatske, dakle uinjena su više ne u Jugoslaviji, ili Srbiji, ve u meunarodno priznatoj dravi Republici Hrvatskoj koja je to postala danom odluke o samostalnosti, a djelo je poinjeno na njenom teritoriju i nakon proglašenja odluke o samostalnosti. Za pametnoga je to dovoljno, da što god Srbija navede u svojim „optunicama“ za donošenje odluke nije mjerodavno,  bilo što da prui u dokaz svojih tvrdnji – nije mjerodavno. Mjerodavno je samo da li je formalno pravno aktivno legitimirana kao pravni subjekt – traiti Purdino izruenje ili ne? Odgovor je kristalno jasan – Srbija formalno pravno i meunarodno pravno nema aktivne legitimacije za izruenje niti jednoga hrvatskoga branitelja za bilo kakva djela ili nedjela poinjena na podruju suverene drave Republike Hrvatske.

To je trebao biti i pravni i politiki pokli svih hrvatskih politiara i posebno - Predsjednika drave, Predsjednika Sabora i Predsjednice Vlade RH.

Svi oni koji su završili pravni fakultet, njima se ovakvo „pravno“ ponašanje ne smije i ne moe oprostiti.

Ako im je to znanje u struci, kakvo im je tek ono drugo politiko koje nikada nisu ni uili.

I zato hrvatske branitelji – NE BOJTE SE!

Još mali dodatak tekstu;

Sjetite se  samo kad su poela ratna dogaanja u Vukovaru, meunarodna zajednica je poslala svoje promatrae. Promatrae?! – Što oni imaju promatrati?! Nije u igri vojni poligon i mirnodopska vojna vjeba! Ili neki viteški turnir. Oni su trebali promatrati umiranje Hrvatske – in vivo! Njeno zauvijek nestajanje sa ovih prostora. I o tome su eljeli imati izravne svjedoke, promatranje uivo i neposredno. I unaprijed su drali spušteni palac prema dolje! Jer su bili više nego sigurni – u pobjedu. Doista! Više nego sigurni!

Ali, oni nisu znali da to i nee biti pravi rat, ve – samo bijes poraenog avola. I naišli su na narod koji je upravo po tom pitanju u Europi moralno najjae naoruan. I zato nisu uspjeli. Jer to je posve drugaiji karakter rata od onog kojeg oni ue iz svojih vojnih enciklopedija. I nisu znali da je to posljednji duhovni krik Nemanjieve dinastije opsjednute vlašu, koja je samu sebe osudila na propast jer  se i duhovno pridruila silama zla.

(Kad je Nabukodonozor kralj Asiraca,  poslao svoga vrhovnog zapovjednika sve vojske Koloferna na Betuliju da porazi idove (koji su bili gotovo  nenaoruani) Holoferno je upozoren da s tim narodom bude vrlo oprezan, jer da mo toga naroda ne lei u oruju ve u pouzdanju u Boga, i da e se osramotiti. Ali nije poslušao. I znamo da mu je cijelu brojnu vojsku porazila samo jedna ena - Judita. I njemu osobno odsjekla glavu Doista.

Kad su srpski generali Mrkši, Šljivananin i Radi ušli u razoreni Vukovar, na koji je palo oko tisuu razliitih razornih projektila po glavi stanovnika, (s topnikim dnevnicima) pa su tamo zatekli tek šaicu branitelja – pitali su ih - Pa dobro, tko je onda pobio toliku našu vojsku?

Mueništvo Vukovara je mrlja na savjesti europskih i UN politiara. I zato ne bojte se! Dolazi novo vrijeme u kojem emo mi biti slavljeni kao moralni heroji – kao heroji Istine, a oni (svi oni meunarodni imbenici i svi koji su u toj prljavoj sotonskoj antimarijanskoj raboti na bilo koji nain sudjelovali) sramit e se i svoje sjene. Tamo se je zaplesalo plesom ludih…! Ovo što se sada dogaa to su samo zadnji trzaji umirueg Zla...! I još jedan dokaz da mnogi iz povijesti nisu ništa nauili.
 Mile Prpa Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!