www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Ponedjeljak, 30 Oujak 2020
 
 
PURDA NA ISPITIVANJU: TUKLI SU NAS I PRIJETILI DA E NAS POBITI
Utorak, 22 Veljaa 2011

Izvor: http://www.vecernji.hr/vijesti/purda-ispitivanju-tukli-su-nas-prijetili-da-ce-nas-pobiti-clanak-255365 
Purda je djelovao posve smireno i staloeno iako je bilo muno slušati svjedoenje o svim strahotama koje je proivljavao

Piše:
Dejan Jazvi,
Silvana Perica

Tihomir Purda mogao bi uskoro doista biti ponovno slobodan. Nakon današnjeg saslušanja u Dravnom odvjetništvu BiH u Sarajevu istrani sudac Odjela za ratne zloine Višeg suda u Beogradu Milan Dilipari izjavio je kako ga ne zanimaju izjave koje je netko dao u logoru!


Ne odgovara stilu
Meutim, to ne znai da je srbijansko pravosue u ovom trenutku odustalo od progona, to se tek treba dogoditi, ali po razvoju dogaaja gotovo da ništa drugo nije ni mogue. Naime, rješenje o provoenju istrage beogradskog Vojnog suda temelji se samo na navodnu priznanju Tihomira Purde, ali njegovi odvjetnici Josip Muselimovi i Ana Primorac nisu ak ni vidjeli original tog dokumenta. Na njihov zahtjev, dostavljena im je loša fotokopija, s iskazom koji ni jezino ni stilski ne odgovara nainu na koji Purda govori, a ni on sam uope se ne sjea da je takvu izjavu dao niti da ju je potpisao! Purda je bio u logorima Stajievo i Srijemska Mitrovica, a sad ima ošteen jednjak jer je morao gutati sol i papar, slab mu je vid i sluh, ima PTSP te ošteenu kralješnicu. Purda je rekao i da su ga u logoru tukli i prijetili im da e ih pobiti. danas je na ispitivanju odgovarao i na pitanja srbijanskog istranog suca Diliparia te tuitelja za ratne zloine Dušana Kneevia.

Tri sata ispitivanja
Ispitivanje je potrajalo gotovo tri sata, a uza srbijanske pravosudne dunosnike, Purdu je ispitivala i Jadranka Lokmi-Misiraa, dravna tuiteljica BiH. Na saslušanju je bio i odvjetnik Krešimir Krsnik, koji zastupa drugu dvojicu koje srbijanski tuitelji terete za ratni zloin u Vukovaru, Danka Maslova i Petra Janjia Tromblona. Juerašnje saslušanje obavljeno je na zahtjev Odjela za ratne zloine Višeg suda u Beogradu. Muselimovi je zadovoljan nainom na koji je Purda odgovarao na pitanja. Kae da je djelovao posve smireno i staloeno iako je, kae, bilo muno slušati svjedoenje o svim strahotama koje je proivljavao. Gotovo sva pitanja istranog suca iz Beograda i tuitelja iz BiH i Srbije odnosila su se na zbivanja od 5. studenog 1991. kada je, prema tvrdnjama beogradskog suda, u okolici Vukovara ubijeno nekoliko pripadnika tadašnje JNA. – Uvjereni smo da je Purda danas apsolutno dokazao nevinost i da bi njegovo dalje zadravanje u pritvoru bilo povreda njegovih temeljnih ljudskih prava – kazao je Muselimovi. Dravno odvjetništvo BiH upozorilo je pak kako juerašnje Purdino saslušanje ni na koji nain nije povezano s odluivanjem o moguem Purdinu izruenju.

Muselimovi oekuje da e srbijansko odvjetništvo odustati od progona
Josip Muselimovi kae da je obrana podnijela albu na odluku vijea suda Bosne i Hercegovine da se Tihomira Purdu moe izruiti, a oekuje i da srbijansko tuiteljstvo, nakon što u etvrtak i petak u Hrvatskoj budu saslušana i preostala dvojica vukovarskih branitelja koji se terete za iste zloine, Petar Janji i Danko Maslov, odustane od njihova daljeg kaznenog progona.

Ista oekivanja ima i hrvatski odvjetnik Krešimir Krsnik, koji je nazoio saslušanju Tihomira Purde u Sarajevu i koji zastupa Maslova i Janjia.
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!