www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Subota, 04 Travanj 2020
 
 
PORUKA HRVATSKOJ JAVNOSTI
Petak, 25 Veljaa 2011
Na inicijativu Društva pravnika Vukovar 1991., u suradnji s Hrvatskim rtvoslovnim društvom, Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata i Hrvatskim institutom za povijest, odran je 22. veljae 2011. godine u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu Okrugli stol:

O HRVATSKOJ TUBI ZA GENOCID

Ministarstvo pravosua Vlade Republike Hrvatske podnijelo je 2. srpnja 1999. godine Meunarodnom sudu pravde (International Court of Justice, ICJ) u Haagu tubu protiv tadašnje Savezne republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore), zbog zloina genocida poinjenog u agresiji na Republiku Hrvatsku u vremenu od 1991. do 1995. godine. Na poziv predsjednika suda (ICJ) na pripremnu sjednicu 14. rujna 1999. godine u Palai mira u Haagu ministar pravosua Vlade RH dr. Zvonimir Šeparovi obrazloio je tubu pred predstavnicima Jugoslavije. Tubom se trai da Sud presudi da je Jugoslavija prekršila svoje pravne obveze prema narodu i Republici Hrvatskoj prema odredbama Konvencije o genocidu i da ima obvezu platiti Republici Hrvatskoj naknadu ratne štete, koju je prouzrokovala, a koju e odrediti Sud.. Oitovala se i druga strana. Hrvatska je dobila rok od šest mjeseci za izradu obrazloenja (Memorijal). Izvorna tuba u meuvremenu je, poslije 2000. godine, izmijenjena: izostavljena je toka 2 – opis ''etnikog išenja'' koje su izvršili Srbi nareujui, ohrabrujui i potiui hrvatske dravljane srpske nacionalnosti da napuste tzv. Krajinu i izostavljena je iz tube Crna Gora. Neki trae povlaenje tube jer da je postupak skup, da su slabi izgledi na uspjeh tube i da se izvansudskom nagodbom sa Srbijom moe poluiti ciljeve tube. Meunarodni sud pravde proglasio se 18. studenoga 2008. nadlenim za tubu Hrvatske protiv Srbije. 

ZAKLJUAK I PORUKA 

Tuba za genocid protiv Srbije ne smije se povui, jer je, bez obzira na njen ishod, ustrajnost na kanjavanju poinitelja zloina, posebice genocida, moralna obveza svih ljudi i struka. Ona je dug našega društva  prema rtvama i prilika da se svjetska javnost bolje upozna s dogaajima iz Domovinskoga rata, ali i svjetska odgovornost prema budunosti, da se zloin ne ponovi. O istini se ne moe pregovarati i dogovarati. O  povlaenja tube moe  odluivati samo narod na referendumu. 

Udruga  pravnika „Vukovar 1991“
Predsjednik, Zoran Šangut, dipl. iur. 

Hrvatsko rtvoslovno društvo
Predsjednik, dr. Zvonimir Šeparovi 

Hrvatski institut za povijest
Ravnateljica, dr. Jasna Turkalj 

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Ravnatelj, dr. Ante Nazor 


Potpisi sudionika
Okruglog stola: HRVATSKA TUBA ZA GENOC suglasnih s porukom:


Prof. dr. fra Andrija Niki u ime 1203 lana Hrvatskog kulturnog društva Napredak Mostar

................................

U potpunosti se slaem sa pismom javnosti i zakljukom te  cijenim i podravam Vaš rad.

Robert Gloini
................................

U potpunosti podravam vaš zakljuak i poruku hrvatskoj javnosti da se tubu protiv Srbije ne smije povui, s prijedlogom da idemo svi zajedniki na lobiranje u svijetu za prestanak progona svih hrvatskih branitelja i oslobaanje osuenih jer su nevini i pobjednici u pravednom, osloboditeljskom ratu protiv okupacije, tiranije i diktature, a za demokraciju, slobodu i nezavisnost na koju imaju pravo svi narodi.
Janko Buar
................................
Podravam!

Mladen Novak
................................
TUBU PROTIV SRBIJE NESMIJEMO NI U KOJEM SLUAJU POVUI JER BI TIME NEGIRALI POSTOJANJE HRVATSKE KAO DRAVE I HRVATA KAO NARODA DOSTOJNOG POSTOJANJU.
Zvonko Maruši
................................

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!