www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Subota, 11 Srpanj 2020
 
 
GODINJA SKUPTINA DRUTVA ZA OBILJEAVANJE GROBITA RATNIH I PORATNIH RTAVA
Srijeda, 02 Oujak 2011
DRUŠTVA ZA OBILJEAVANJE GROBIŠTA
RATNIH I PORATNIH RTAVA
Kolodvorska 3, 42 000 Varadin 098-961-93-15
iro raun 2360000-1101736832, MB 01517163
OIB 20358865131

P o z i v n i c a

Na temelju lanka 13. Statuta Društva za obiljeavanje grobišta ratnih i poratnih rtava Izvršni odbor Društva saziva godišnju Skupštinu koja e se odrati u dvorani za sastanke Varadinske upanije u Varadinu, Kratka ulica 1, prvi kat.
Skupština Društva odrat e se u subotu 05. oujka 2011. godine s poetkom u 10 sati

Program
09:45 – 10 sati okupljanje
10:00 sati – poetak rada Skupštine

Na skupštini e se podnijeti izvješe o dosadašnjem radu Društva i podrunica kao i Povjerenstva Društva za Republiku Sloveniju, a usvojit e se i plan rada za naredno razdoblje. Povodom obiljeavanja 10 obljetnice rada lanovima Društva i podupirateljima uruit e se zahvalnice.

11:30 – završetak rada Skupštine
11:30 – 11:45 –okupljanje i odlazak prema grobištu Dravska šuma Varadin
12:00 – polaganje vijenaca, paljenje svijea i molitva
12:20 -  upuivanje prema prostorijama za druenje
12:30 – prigodni domjenak

Oekujemo Vas i radujemo se Vašem dolasku!
U Varadinu, 23. veljae 2011. godine
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!