www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Subota, 04 Travanj 2020
 
 
PRALJAK: NE ODRIEM SE TUMANOVE POLITIKE JER JE ONA STVORILA RH I OMOGUILA OPSTANAK BiH
Utorak, 15 Oujak 2011
Praljak: Ne odriem se Tumanove politike jer je ona stvorila RH i omoguila opstanak BiH!

Na poetku svoga završnoga govora general Slobodan Praljak u sudnici Haaškoga suda pobrojao je sve oblike pomoi koje je Hrvatska pruila Bosni i Hercegovini: obuka policajaca iz BiH u Hrvatskoj, a koje šalje SDA još 1991. godine; obuka pilota Armije BiH u Republici Hrvatskoj; obuka i opremanje itavih postrojba Armije BiH u Hrvatskoj; zbrinjavanje stotina tisua muslimanskih izbjeglica u RH; organiziranje eksteritorijalnoga školstva za muslimanske izbjeglice u RH i to na, tada još nepostojeem bosanskom jeziku; vremenski neprekinuto naoruavanje Armije BiH; Streljivo, nafta i lijekovi, hrana i ostala potrebna logistika Armiji BiH za voenje rata;

lijeenje više od 10 000 ranjenih boraca Armije BiH u hrvatskim bolnicama; omoguavanje dolaska više tisua mudahedina u Armiju BiH; regularni logistiki centri Armije BiH u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Samoboru, tijekom cijelog rata. ltd., itd. I sve to besplatno.

Zatim je Praljak nastavio:

Nikada u povijesti ratovanja jedan narod (Hrvati) nije tako i toliko pomogao drugi narod (Bošnjake-Muslimane), i onda kada su potonji okrenuli svoju vojsku, Armiju BiH, protiv Hrvata, HVO-a u BiH. Nikada u povijesti ratovanja zapovjednik jedne vojske, HVO-a, nije propuštao konvoje oruja (i ostaloga) drugoj vojsci (Armiji BiH) i onda kada je ta vojska (Armija BiH) to oruje i ostalo koristila za napade na one koji su joj to propustili. A što je s referendumom Hrvata za BiH koji je preduvjet za postojanje te drave, priznanje BiH od RH, imenovanje veleposlanika RH u BiH, potpisivanje svih prijedloga meunarodne zajednice o unutarnjem ureenju BiH, a prvi koji su potpisivali bili su predstavnici Hrvat ske zajednice Herceg-Bosne i RH.

IMPERIJALNA BAHATOST CARLE DEL PONTE

To je bila politika Dr. Franje Tumana, predsjednika RH, to je bila politika Vlade RH i Sabora RH i MORH-a, to je bila politika HVO-a. To su za tuiteljstvo ovoga suda elementi udruenoga zloinakoga pothvata. Takva optunica slui se logikom koja je uvrjedljiva i za kognitivni sustav patogenoga virusa.

Kakvo mišljenje i koji stavovi prethode ovakvoj optunici?

Simon Leach, bivši kvartovski policajac u Velikoj Britaniji, lan tuiteljskoga tima koji je istraivao zloine Hrvata u Lašvanskoj dolini, na jednome sastanku u tuiteljstvu 1996. godine izvadio je papir na kojem su pisala imena: Franjo Tuman, Gojko Šušak i Vice Vukojevi. Tumaio je i objašnjavao da su to ciljevi do kojih e dovesti njegova istraga.

Citiram iz knjige Williama Montgomeryja Kad ovacije utihnu. (Struggling with democratic transition; After the cheering stops, 2010.), stranica 114. Specijalni ambasador SAD-a za ratne zloine Pierre Prosper pozvao je trojicu amerikih veleposlanika iz regiona (iz Srbije, Hrvatske i Bosne) da dou u Haag kako bi se sastali s predstavnicima Meunarodnoga suda za ratne zloine u bivšoj Jugoslaviji. Dvije uspomene naroito su upeatljive. Prva se odnosi na to da smo izravno od Carle Del Ponte uli da se slubeni pristup njezina ureda temelji na stavu da su svi ratni lideri svih strana krivi za ratne zloine, a da zatim razmatra koji su to odreeni zloini i kako da dokae njihovu krivicu. Takvo gledište, tada mi se uinilo, i još mi se ini, pogrešnim po mnogim osnovama."

Je li gospodin Montgomery vjerodostojan svjedok? Kakva je reakcija ostale trojice? Stavovi Carle Del Ponte nisu "pogrešni po mnogim osnovama", to je imperijalna bahatost, degradacija prava na komunistike istke i nacistike pogrome.

U svojoj knjizi La Caccia - lo E I Criminali di Guerra, u 10. poglavlju Zagabria, dal 1999. al 2001., na stranici 254. piše: "Jedan od tuitelja Suda, Kanaanin, dobro poznat u krugu po svojoj duhovitosti i dosjetkama, sluio se aforizmom kojim je dobro isticao razliku izmeu Srba i Hrvata koji su pokušavali ometati rad Suda: "Srbi su kopilad...", govorio je, "dok su Hrvati podmukla kopilad." Taj tuitelj suda, Kanaanin, slui se govorom mrnje. Del Ponte upotrebljava trajni glagol (upotrebljavati). To znai da to nije bila dosjetka, jednom upotrijebljena ve uobiajeni nain šovinistikog i rasistikog karakteriziranja Hrvata - 'podmukla kopilad'.

Carla Del Ponte prenosi rijei jednoga od tuitelja suda bez ikakvih ograda, a to znai da se ona s takvim mišljenjem u cijelosti slae. I to trajno u skladu sa znaenjem glagola (upotrebljavati). Potpuno mi je nejasan izostanak bilo kakve reakcije na takav profašistiki nain govora o jednome narodu. Mene zanima je li u ozraju takvoga mišljenja napisana optunica protiv mene.

KAKAV SAM JA TO GOERING?

Da sam kojim sluajem ja, Slobodan Praljak, napisao ili izrekao takvu kvalifikaciju bilo kada, u bilo kojoj formi prema bilo kojemu narodu ili skupini u vrijeme rata na prostorima bivše Jugoslavije, dobio bih samo zbog toga pet godina zatvora. elim doznati vrijedi li na sudu u Haagu izreka Quid licet lovi, non licet bovi? elim doznati podravaju li taj stav, izreen u spomenutoj knjizi, meunarodne organizacije koje su osnovale sud i koje se brinu o njegovoj pravinosti? Tuiteljstvo me usporeuje s nacistima, a moje djelovanje s holokaustom.

Pa da opišem ulogu Goeringa s kojim bi, po tuiteljstvu, ja trebao biti sukladan. Taj je Goering smjestio svoje idove (muslimane) u svoju vikendicu i brinuo se o njima. Smjestio je svoje idove u stan u Zagrebu, hranio ih i lijeio. Išao je na snajpersku vatru kod vojarne JNA u Grabovini kako bi spasio ene svojih neprijatelja. Tijelom zaštitio zarobljene vojnike JNA i brinuo se da sretno stignu svojim kuama. Izvukao zarobljene civile Srbe iz logora u Dretelju prijetnjom oruja. Ne sam. Logor su drali pripadnici HOS-a - preteito muslimani. Izvlaio ranjene idove - muslimane iz bolnice u istonome Mostaru. Ne sam. Organizirao izvlaenje, prebacivanje i smještaj 15 000 idova - muslimana iz Stoca i Dubravske Visoravni splavom preko Neretve, plus 3 000 automobila. Ne sam.

Prevezao ranjenu muslimanku - idovku helikopterom iz istonoga Mostara u Split. Ne sam. idovsku (muslimansku) obitelj s djetetom oboljelim od leukemije preuzeo kod Uskoplja i prebacio u Split na lijeenje. Omoguio im stjecanje hrvatskoga dravljanstva kako bi na teret hrvatskoga prorauna mogli otputovati u Švicarsku na lijeenje. Ne sam. Organizirao gradnju ceste spasa za idove - muslimane kako bi mogli otii u drugu domovinu. Goeringovu, u Hrvatsku. Ne sam. Vodio ih i borio se sa idovima - muslimanima branei i oslobaajui i Mostar, i apljinu, i Travnik, i Konjic, itd. Ne sam. Pustio na svoju ruku zarobljene idove - muslimane, zarobljene poslije sukoba u Rami - Prozoru.

Sprijeio osvetu nakon što su idovi, muslimani, poinili zloin u Uzdolu. Ne sam. Isto to vrijedi i za Doljane i Grabovicu. Ne sam. Kada je trebalo, i osobno provodio konvoje s hranom za muslimane, idove, i konvoje s orujem i onda kada su 3. K A BiH i 4. K A BiH i 6. K A BiH i dijelovi 1. K A BiH krenuli protiv Goeringa na zapadne granice BiH i u luku Ploe. Nakon što su potpisali primirje sa Srbima! Ne sam. Itd, itd. Goering - Praljkovo ponašanje u Sunji u preskoiti.
 Takvim se ponašanjem postaje ratni zloinac sukladno logici tuiteljstva. Tuitelj citira Goetheova Fausta - o zrcalu u koje se moramo pogledati. Moji su actus reus moje ogledalo, moj smisao i moja bit, jer proizlaze iz mens rea onoga što nazivamo Slobodan Praljak. Na zalost, suci Prandler i Trechsel odbili su prihvatiti mojih 150 svjedoka, koji svjedoe o inu i aktu i djelu optuenoga Praljka, a svjedoe istodobno i o opoj situaciji u kojoj su takva djela nuna, na zalost ne uvijek i dovoljna. A nikako ne razumijem pravnu proceduru koja mi zabranjuje svjedoiti o Mladievim dnevnicima.

HERCEG-BOSNA OBRANILA HRVATE U BIH i jug Hrvatske

alim li rtve? Da, alim sve nevine rtve svih ratova. Posebno alim rtve onih petstotinjak ratova poslije 1945., a dogodili su se i dogaaju se usprkos svim moralistikim filipikama koje svakodnevno slušamo. Posebno alim za svakim onim djetetom koje umre od gladi svake etiri sekunde ovoga našega realnoga vremena.

Mir u diktaturi je priprema za rat. Što dua i gora diktatura, to je više akumulirane negativne energije, to je više krvi i zla poslije. Radilo se o Titu ili Sadamu, isto je.. I nisu krivi oni koji sruše diktatora i poslije se trude umanjiti zlo koje se javlja snagom fizikih zakona, nego oni koji su omoguili i šutnjom produili trajnost diktatoru. Isto vrijedi i za Jugoslaviju poslije Tita i za Irak poslije Sadama. Ono što tuitelj naziva nacionalizmom, kod Hrvata je bila potreba za slobodom, i nacionalnom i graanskom. U tom smislu ja sam hrvatski nacionalist.

Ne odriem se nacionalne politike dr. Franje Tumana jer je ta politika stvorila RH i omoguila opstanak BiH kao drave. Ne odriem se smisla i pravnoga utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne,. izraza volje Hrvata u BiH, suverenoga i konstitutivnoga naroda u toj dravi. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, krhkom organiziranošu, omoguila je stvaranje HVO-a koji je 1992. obranio BiH i jug Hrvatske, a 1993. sprijeio ostvarenje agresivnih planova Armije BiH. Muslimanska politika i Armija BiH, nemoni da vrate od JNA i vojske RS-a zauzete teritorije (dobrim dijelom i zbog moralnom ljudskom umu neshvatljivoga embarga na oruje), krenula je u ofenzivu prema HVO-u. Oslobaajui BiH od Hrvata, poinili su zloine - Konjic, Šapljina, Doljani, Bugojno, Grabovica, Uzdol, itd, itd. injenice su na raspolaganju i za ubijene, i za protjerane, i za zatvorene Hrvate. Društveni su odnosi uzrono-posljedini, a pokrenuta spirala zla ne opravdava zloin, ali bitno smanjuje mogunost provedbe prava. Ma tko god na papiru bio zaduen to raditi. Svugdje i uvijek je tako. HVO se branio od agresije i 1992., i 1993., i 1994., a dunost zapovjednika je ne izgubiti rat.

IMAM LI SE PRAVO NADATI?

Moja savjest je ista! Sudski je proces tumaenje zakona i interpretacija injenica. Sudski proces je retoriki i kao takav ne trai apsolutnu istinu, ve istinu koja je vrlo vjerojatna (izvan svake razumne sumnje), kojoj se teško ili nikako ne moe proturjeiti. U iznalaenju takve istine nije dovoljno znanje ve je potrebno umovanje, potreban je logos - racionalno i logino argumentiranje. Podaci i injenice, izjave, statistike ... u argumentaciji ne znae ništa ako nisu loginim zakljuivanjem dovedeni u vezu s tvrdnjama.
Tek povezivanjem razliitih znanja moemo se pribliiti istini.

U ovome procesu potrebna su znanja iz sociologije, sociologije rata, znanja o društvima u kojima je potpuno razorena i dravna i društvena struktura, u kojima se pojedinci vraaju u prirodno stanje, potrebna su znanja iz ratne psihologije, znanja ratnih vještina, orua, stvarnoga sadraja pojma vojske, itd., itd.
Mogue pogreške u interpretaciji injenica vjerojatne su i kobne: pretjerana i kriva redukcija pojmovnoga aparata i logine povezanosti; zakljuivanje na osnovu krivih pretpostavki; izbjegavanje usporedbe slinih sustava i fenomena; lagodno, intelektualcima tako drago, izjednaavanje pojma "moi" i pojmova "htjeti" i "eljeti"; lagodno upiranje prstom u krivce što svijet nije skladan njihovoj volji i predodbi.
Sve su to polja logikih moguih pogrešaka u konanoj prosudbi.

Nadati nam se je da e se asni suci pridravati strogih znanstvenih metoda i spoznaja. U prošlome stoljeu, da ne spominjem daleku prošlost, u sudskim je procesima osueno više desetina milijuna ljudi.
Po rasnim zakonima (SAD, Pretorija), diktatorskim, vjerskim, nacistikim (Njemaka, Srbija, Slovaka, NDH), fašistikim (Italija), komunistikim (SSSR, Jugoslavija, Maarska, Kina) itd. i tome slino.

Sudska retorika predugo je bila pod utjecajem nerazumnih društvenih i politikih sila i zbog toga je i sama osuivana. Na alost, nedovoljno. Kako ne bi završila u moralnome beznau, krajnje je vrijeme da postane ono što mora biti - razuman i uman proces.

Imam li se prava nadati? Kakvi god da jesu zakoni ovoga suda, oni ne vrijede za Amerikance. Za ostale narode vrijede zakoni stalnoga suda (ICC - Meunarodni kazneni sud), a ti se, opet, zakoni razlikuju od ovih ovdje (ICTY - Meunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju), po kojima se meni sudi. Time je ukinut vaan uvjet sudske retorike, a taj jest "Princip ravnopravnosti sudionika u sudskome procesu". Citiram PERELMANA: "U odnosu u kojem je nejednakost bitno obiljeje odnosa meu ljudima, nema osnove za razuman i uman proces".

Nisam kriv! I ne mislim pritom na osjeaj krivnje. Hladno, racionalno, logikom koja je kritiki provjeravana desetine puta, znam da nisam kriv. asni sue Antonetti, ako vaša presuda bude suprotna mome zakljuku, ja u, poštujui ope naelo opovrgljivosti svakoga mišljenja, zakljuka ili stava, otvoreno i hrabro preispitati svoj stav o vlastitoj odgovornosti. Ako spoznam pogrešku, izdravat u kaznu jer ste vi pravini.

Znat u što sam mogao bolje, kako sam mogao bolje, gdje sam mogao bolje i kada sam mogao bolje, i to mišlju, rijeju, djelom i propustom. Ako me ne uvjerite, ako vaše tumaenje injenica bude nedovoljno dobra ili pogrešno primijenjena spoznaja neke od društvenih znanosti pa postane mogue ono što nije bilo mogue, pa postane jednostavno ono što nije jednostavno, pa mo da se nešto uini postane obina zamjena za elju ili htijenje, onda u ja biti u zatvoru samo zato jer je sud sila. A to zbilja ne bi bilo ništa novo. Mojih pola sata je isteklo.

Hrvatski List
http://www.hkz-kkv.ch/ne_odricem_se_tudjmanove_politike.php
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!