www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Srijeda, 01 Travanj 2020
 
 
JAMA GRADINA - OTOK IRJE
Ponedjeljak, 28 Oujak 2011
 Obraam vam se u svezi jedne od jama-stratišta koje su neposredno nakon 2. svjetskog rata postale grobnice mnogih nevinih i bez suenja smaknutih civila. Radi se o jami Gradina u sklopu zaštiene starobizantske utvrde na otoku irju.

Prije nepunih mjesec dana otišao sam do Gradine sa ciljem da se pomolim nad mjestom smaknua tih nesretnih rtava ali osim graevinskom eljeznom mreom pokrivene jame nisam našao nikakvo obiljeje koje bi upuivale na taj muni dogaaj. Prije 15-ak godina kau, lokaciju je obišla vea grupa mještana i redovnica, a biskup Šibenski je odrao misu. Postavljen je i drveni kri od kojeg sad nema ni traga. Inae do Domovinskog rata to stratište je bila tabu tema da ak i moj otac koji je roen i ivi na irju nije znao za ta zvjerstva.

Sama utvrda je cilj mnogih turista i nautiara koji u oblinjoj uvali Stupica imaju sigurno privezište i koji ljeti u velikom broju posjeuju lokalitet ne znajui da je ta jama bila sudbina mnogih nevinih ljudi koji su na zvjerski nain smaknuti.

Budui da je prije neki dan u Saboru prihvaen zakon o pronalaenju i obiljeavanju stratišta s kraja 2. svjetskog rata i neposredno nakon njega, nadam se da e se pristojno obiljeiti i jama Gradina.

Razlog zašto vam se obraam je mogue utvrivanje tonih datuma smaknua (kau u tri navrata), ak i imena nekih ubijenih, a mogue i naredbodavaca. Naime postoje još neki ivi svjedoci tih dogaaja i po meni od njih bi se mogle uzeti nekakve izjave koje bi mogue posluile kao pisana graa nekakvom autoru u budunosti.Obratio sam se i mjesnom odboru irje, koji su sad nakon lokalnih izbora u formiranju i uz ije odobravanje pišem ovaj tekst i koji su obeali podršku u svezi bilo kakve akcije u tom smjeru a vaše angairanje u ovom sluaju bi bilo od velike koristi jer na otoku koji je slabo naseljen nema snaga ni kvalificiranih ljudi koji bi mogli samostalno djelovati u tom pravcu.

Od pomoi bi nam bila i ideja ili incijativa kako poduzeti korake u cilju trajnog obiljeavanja kako i prikupljanja svjedoanstava u ovom sluaju jer dok zaivi spomenuti zakon mogue da svjedoka više nee biti.

Takoer ovim putem pozdravljamo sve lanove i elnike Hrvatskog rtvoslovnog društva te da i dalje uspješno nastavite djelovati glede vaše humane djelatnosti.

Valter Dobra
Uvala Koromašna 16
22236 irje
..................................................................................................................
Napomena administrator stranice HD-a:
Jama Gradina, nalazi se na junoj padini otoka irje ispred Šibenika. Na dnu te kraške jame stalni je izvor poluslane vode (mještani kau "boata"). Partizani su 1945.-1946. godine tu pobili i ubacili 65 rtava ukljuivo Hrvate, Talijane i Nijemce iz Dalmacije. 
irje je najudaljeniji naseljeni otok šibenskog arhipelaga.
Lokacija je dosta udaljena od samoga mjesta.
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!