www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
etvrtak, 09 Travanj 2020
 
 
DAVID I GOLIJAT SMRTNA BORBA SVJETOVA - MILE PRPA
Ponedjeljak, 18 Travanj 2011

Ovo što se zadnjih dana dogaa sa Hrvatskom i Europskom unijom i njenim Haaškim tribunalom sve više i sve otvorenije podsjea na biblijski boj izmeu malog Davida i Golijata. Ovo nije borba izmeu jednog malog muenikog naroda - Hrvata (s tek oko pet milijuna stanovnika u Hrvatskoj i BiH zajedno) protiv stostruko veeg protivnika s petstotina milijuna stanovnika - Europske Unije! Ve je borba izmeu Vrhovništava zla i dobra.

Hrvatska je poslušala Boju zapovijed izreenu kroz usta Sv. Pavla u Poslanici Efeanima:

„Obucite se u oruje što vam ga daje Bog, da mognete izdrati avolske udarce, jer se ne borimo protiv ljudi od krvi i mesa, nego protiv Vlasti, Poglavarstva i Vrhovništva ovoga mranog svijeta i protiv zlih duhova koiji borave u nevidljivim prostorima“ (Iz Poslanice Efeanima, 6,11-13)

Hrvatska se istinski obukla u oruje što joj je Bog dao, i  ve punih dvadeset godina (da ono otprije i ne spominjem) izdrava avolske udarce, bolom i strpljivošu koje niti jedan drugi narod na svijetu ne bi izdrao. Udarce koji ne dolaze od ljudi od krvi i mesa, nego od udaraca koji dolaze od Vlasti, Poglavarstva i Vrhovništva ovoga mranog svijeta i protiv zlih duhova koji borave u nevidljivim prostorima.

Ovo je bitka izmeu Davida i Golijata ili izmeu male Hrvatske i velike Europske Unije. Ova bitka nakon okrutnoga rata u Hrvatskoj prenijela se na moralno borbeno polje, gdje Hrvatska nerazmjerno svojoj snazi i veliini naprosto dominira. Europska Unija zajedno s Haaškim tribunalom od male Hrvatske dala se navui na tanki led – na moralno borbeno polje gdje je najslabija.

Na tom moralnom borbenom polju Hrvatska je ve dobila pola konane bitke. Da bi se borila protiv Hrvatske, EU se morala odrei moralnih i duhovnih vrijednosti, odrei se istine, odrei se pravde, odrei se ovjenosti, odrei se Bojih zakona ljubavi i milosra. Europska unija je srušila svoje vlastite moralne temelje, temelje svoje opstojnosti. Svrstala se na stranu Vlasti, Vrhovništva i Poglavarstva ovoga mranoga svijeta! Ona se slui laima, neistinama, podmetanjima, lanim obeanjima, ucjenama, zamjenom teza - ono što je po Bojim zakonima dobro, za nju je zlo i obrnuto ono što je po Bojim zakonima zlo, za nju je dobro.

To je opasno moralno nasukivanje europskoga broda i za uditi se je da u njoj ne postoji iti jedan narod koji je to sposoban prozrijeti i radi svoga vlastitoga spasenja spreman okrenuti lea takovom lanom moralu koji ne vodi niemu dobru za samu EU i njene narode.

Europska politika kroz Haaški tribunal srušila je i same temelje meunarodnoga prava, srušila je sve moralne pravne etike i postulate – rtvu i cijeli narod proglašava zloincem, a štiti brutalnoga agresora koji je krenuo na uništenje cijelih naroda. Kroz Haaški tribunal pokušava vratiti kota povijesti i uinit da ono što se zbilo – da se nije zbilo. I ono što se nije zbilo – da se zbilo. To nije temelj na kojem se moe graditi budunost. U svim bitkama u povijesti svijeta istina je najvei heroj, jer je zadnji pobjednik, a ona pokušava tu istinu uništiti ili barem sakriti ili izvrnuti tako da više nije ni istina ni neistina.

Za taj tribunal istina je da je prekomjerno granatiran grad Knin gdje je od granatiranja poginula samo jedna civilna osoba, i gotovo nijedna zgrada nije bila ošteena, a nije istina da je prekomjerno granatiran Vukovar koji je pretvoren u grozu pustoši poput Hirošime i gdje je po glavi svakog njegovog stanovnika u prosjeku palo oko tisuu razliitih eksplozivnih projektila i poginulo ili ranjeno mnoštvo ljudi. Slijedei Domovinski rat takvih je primjera izvrtanja istine vrlo, vrlo mnogo. Ali Otac lai na svaku stvar gleda nekom drugom dioptrijom kojom pošten ovjek ne moe ništa vidjeti a najmanje istinu.

Još nikada u cjelokupnoj svojoj povijesti Europa na pravnom i moralnom planu nije tako nisko pala, institucija koja bi trebala štititi moral i pravdu, pretvorila se u rušitelja pravnog morala kojeg su tisuama godina uporno gradile humanistike filozofije i znameniti mislioci koji su ponekada radije prihvaali smrt nego da bi se odrekli moralnih postulata na kojima je ljudska civilizacija gradila svoju opstojnost. Što više ta institucija bruka i same Ujedinjene narode i njene institucije, Vijee sigurnosti i sl. Najnovijom presudom poslana je cijelome svijetu i buduim naraštajima vrlo zloguka pravna poruka. Poruka koja udara u same temelje svjetskoga pravnoga poretka. One osobe koje su donijele takvu presudu u ime Organizacije ujedinjenih naroda, su osobe koje u sebi nemaju ugraene duhovne vrijednosti, istinoljubivosti, pravde, ovjenosti, ali oito ni pravnoga znanja, poglavito u njegovim principima koju su danas u demokratskom svijetu gotovo svugdje isti. Ili su odluku donijele pod pritiskom politike, a nisu bile sposobne oduprijeti se tom pritisku ili nisu imale hrabrosti povui se.

Zašto se to dogaa jednome mirnome malome narodu, kojem su  trebali pomoi sa svih strana svijeta u njegovoj teškoj nevolji, a dogodilo se upravo obrnuto da su ga svi prezreli, odbacili i pljuju ga laima i proglašavaju zloinakim narodom. U cijeloj povijesti ovjeanstva još nije poznat niti jedan sluaj da je neki narod i slubeno proglašen zloinakim. A i u nedavnoj povijesti neki prekooceanski, ali i europski narodi išli su razarati daleke tue zemlje, samo da bi opljakali njegove vrijednosti poput velikih zaliha nafte i sl. ali ni za koga od njih nitko nije nikada kazao da su to zloinaki narodi, pa ak ni za njihovu politiku da je zloinaka.

Zašto je toj Vlasti, Vrhovništvu i Poglavarstvu ovoga mranoga svijeta toliko, i toliko dugo stalo da uništi ovaj mali narod, da ga ocrni, da ga na svakom koraku osramoti i gdje je god mogue da mu se nanese neko zlo. Ako ete za to traiti racionalni odgovor, nikada ga neete nai, ali ako ponete razmišljati eshatološki ubrzano ete doi do pravoga odgovora.

Ovome narodu je povjereno i stavljena u zadatak - obrana i obnova duhovnih vrijednosti svijeta, postao je instrument u Bojim rukama, otvorilo mu se nebo putem Meugorja, postao je izabranik da svojom rtvom i dosljednošu u ljubavi prema Bogu uini nemogui zadatak, ali Bogu ništa nije nemogue.
 U nastavku donosim dijelove teksta Gospine poruke dane Don Stefaniju Gobiju, osnivau Sveenikog marijanskog pokreta. Poruka (od 20. rujna 1996.g.) koja se izriito odnosi na Hrvatsku i hrvatski narod.

- Ne boj se malo stado. Vaša nebeska Majka udijelila vam je dar da se okupite sa svih strana u Njezinu pobjedniku etu.

            Došao je as odluujue bitke.“ Ili

„- Ne boj se malo stado. Budite moja mala djeca, koju sam okupila sa svih strana svijeta, za veliku bitku izmeu Boga i Sotone, izmeu sila dobra i sila zla
            Gospodin e pobijediti preko Mene, svoje male Sluškinje. Ja u pobijediti pomou vas, moja mala djeco.

Ono što se dogodilo u ovoj Naciji postaje znak za sve. Zbog svoje vjernosti Isusu i vašoj nebeskoj Majci, Crkvi i Papi, Sotona je navalio na nju, u pokušaju da je uništi. Imajui na umu ovaj cilj, udruile su se sve sotonske i masonske sile. Meutim, Ja sam sama oznaila as njihova poraza.

            Tako e biti za itavo ovjeanstvo.
            Zato vas pozivam na pouzdanje i nadu.“

Vidite, tko god paljivo proita ovu poruku i kad je stavi u kontekst odnosa EU i njenog ve zloglasnog tribunala prema hrvatskom narodu, svakom misleem ovjeku odmah e postati jasno otkud pušu toliki zli vjetrovi protiv  ovog malog i „nemonog“ naroda kojeg je Bog kao svoje sredstvo borbe protiv zla uzeo pod svoju posebnu  zaštitu. Nema vee asti i ponosa nego biti pripadnik tog malog naroda na kojeg ve decenijama udara svjetska mo i ne moe ga salomiti. Evo, i slubeno je proglašen i zloinakim narodom, poput Krista kojeg su idovski sveenici i narodni poglavari proglasili zloincem. Proglašen je zloincem poput blagopokojnog kardinala Stepinca, kojemu se danas najvei moralni autoriteti u svijetu -rimski pape dolaze pokloniti i kleknuti na njegov grob. (Zar na grob – zloinca?!). Ne nego na  grob pravednika i muenika za Vjeru i Istinu. I naš Ante Gotovina proglašen i osuen kao zloinac postaje simbol progona pravednika.

Zapamtite, doi e vrijeme da niti jedan vojskovoa u povijesti svijeta, nee biti toliko slavljen od svih naroda poput generala Ante Gotovine, branitelja  Bojeg naroda kojeg je branio  toliko dostojanstveno, a pri tom štitei i ivote svojih neprijatelja gdje je god to bilo mogue. On u sebi duboko ivi kršansku vjeru i dobro zna da Bogu nije mio nikakav zloin. Osloboditeljska akcija Oluja je jedna od najistijih vojnih bitaka u povijesti. U prosjeku na svakih sto etvornih kilometara bojišnice, pala je samo po jedna kolateralna civilna rtva (njih ukupno oko 160), koje su nastradale uglavnom incidentno, a ne od zajednikog zloinakog pothvata kako to utvruje Haški tribunal.

U ovoj smrtnoj borbi svjetova poput maloga Davida Hrvatska e izii kao moralni i svaki drugi pobjednik. I postat  e uzor svim zemljama svijeta. Vjena sramota e pasti na one narode i pojedince koji nisu spoznali sudbonosne znakove vremena. EU je na Hrvatskoj polomila i srušila svoj moral, a kako se ini mogla bi polomiti i svoje zube.

„Zato vas pozivam na pouzdanje i nadu“ citat iz Poruke!

Mile Prpa
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!