www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Naslovnica > Ratni zloini '91-'95 u BiH > HADI: PRIHVAEN SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE
etvrtak, 06 Kolovoz 2020
 
 
HADI: PRIHVAEN SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE
Subota, 28 Svibanj 2011

Handi: Prihvaen sporazum o priznanju krivice

Enes Handi -18 maj 2011  

Sud BiH prihvatio je sporazum o priznanju krivice koji je sa Tuilaštvom BiH postigao Enes Handi, a izricanje presude zakazano je za srijedu, 25. maja.

Radio Justice Report

Sporazumom je predvieno da Handiu bude izreeno izmeu pet i deset godina zatvora za zloine nad hrvatskim stanovništvom u Bugojnu.

“Razlozi zbog kojih je predloen ovaj raspon kazne, koji je i ispod deset godina, odnosno ispod minimalne zaprijeene kazne je kooperativnost optuenog, pronalazak kostiju nestalih, spremnost optuenog ne samo da se javno izvine, nego i da svjedoi u svim predmetima koje vodi Tuiteljstvo, a znamo da ih ima mnogo”, rekla je Slavica Terzi, tuiteljica Tuilaštva BiH.

Terzi je kazala da je zahvaljujui informacijama koje je dao optueni danas poela ekshumacija na lokalitetu Ivandia kua kod Bugojna i da je potvreno da su pronaene ljudske kosti.

Tuilaštvo je ispunilo i dodatne uslove koje je zatrailo Sudsko vijee, a koji se odnose na ekshumaciju, sastanak sa porodicama nestalih, koji su, prema rijeima Terzieve, naveli da im je najvanije da dou do ostataka svojih najbliih, a da odluku o kazni ostavljaju sudu.  

“U zapeaenoj koverti smo dostavili i izjavu zaštienog svjedoka do kojeg smo došli u fazi pregovaranja. On nam je detaljno opisao nain rada u tom ratnom periodu, kako su iznesena tijela na Ivandia kue i zapaljena”, rekla je Terzieva.

Handi je sporazumom prihvatio odgovornost po svim takama izmijenjene optunice, koja ga tereti za slanje hrvatskih zatvorenika na kopanje rovova i nepreduzimanje istraga
 
protiv pripadnika vojne policije što su uestvovali u fizikom zlostavljanju i ubistvima Hrvata, koji su bili zatvoreni u veem broju objekata u Bugojnu. 

Odbrana je istakla da je vijest o pronalasku posmrtnih ostataka imala veoma pozitivan odjek, a da je priznanjem krivice optueni dao doprinos da se efikasnije doe do istine.  

“Naroito je bitno da je optueni doprinio otkrivanju istine i da je priznao šta je zaista uradio. (...) Optueni se u vrijeme rata našao na toj funkciji na kojoj se nije snašao. Ovako veliki raspon kazne dali smo kako bi sudu ostavili prostor za ocjenu, a mi predlaemo da ona bude blia minimumu”, rekao je Fahrija Karkin, branilac optuenog Handia.

Handi, koji je tokom rata bio pomonik komandanta za bezbjednost 307. brigade Armije Republike BiH (ARBiH), izrazio je aljenje i duboko kajanje zbog svega što se dogodilo.
“Nastojao sam da olakšam situaciju i sebi i drugima. Sada mi je spao teret svih dešavanja i kao ovjek mogu da nastavim ivot sa sankcijom koja mi bude izreena”, rekao je Handi.   

Handiu je prije više od tri godine poelo suenje za zloine nad hrvatskih stanovništvom, zajedno sa Nisvetom Gasalom, Musajbom Kukavicom i Senadom Dautoviem. Prema optunici, Gasal je bio upravnik logora na stadionu “Iskra”, Kukavica komandir obezbjeenja logora, a Dautovi naelnik policije u Bugojnu i komandant Objedinjene komande.
Nakon priznanja krivice postupak protiv Handia je razdvojen u odnosu na ostale optuene.
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!