www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Ponedjeljak, 30 Oujak 2020
 
 
ZAGREBAKA KATEDRALA - 5. LIPNJA 2011. g.
Ponedjeljak, 06 Lipanj 2011
Središnji dio nagovora u zagrebakoj katedrali, gdje je slavio Veernju s biskupima, sveenicima, redovnicima, redovnicama, bogoslovima i sjemeništarcima, Papa je posvetio blaenom Alojziju Stepincu.

Na završetku svog dvodnevnog posjeta Hrvatskoj papa Benedikt XVI. u zagrebakoj je katedrali Uznesenja Marijina i svetog Stjepana kralja predvodio Veernju, a pomolio se i na grobu blaenog Alojzija Stepinca.

S Papom je Veernju molilo oko 2000 biskupa, sveenika, akona, redovnika, redovnica, bogoslova, sjemeništaraca te redovnikih kandidata i kandidatkinja. Uz zvonjavu svih katedralnih zvona, na ulazu u katedralu Papu su doekali kanonici i prebendari obueni u korsko ruho te brojni vjernici koji su obred u katedrali pratili preko videozidaPapa Benedikt XVI.ZAGREB - 05.06.2011 - 17:00
Katedrala
Molitva Veernje
Slubeni prijevod

Draga brao u biskupstvu i u sveeništvu,
Draga brao i sestre!

Zahvaljujem Gospodinu za ovaj molitveni susret, koji mi omoguuje doivjeti poseban trenutak zajedništva s vama, biskupi, sveenici, posveene osobe, bogoslovi i sjemeništarci, novaci i novakinje. Od srca vas pozdravljam te vam zahvaljujem za svjedoanstvo koje dajete Crkvi kao što su to uinili toliki Pastiri i Muenici u ovoj zemlji od svetog Dujma sve do blaenog kardinala Stepinca, ljubljenog kardinala Kuharia i mnogih drugih.

Hvala uzoritom kardinalu Josipu Bozaniu na lijepim rijeima koje mi je uputio. Ovu se veer elimo u molitvi i pobonosti prisjetiti blaenoga Alojzija Stepinca, neustrašivoga pastira, primjera apostolskog ara i kršanske vrstoe, iji herojski ivot još i danas prosvjetljava vjernike hrvatskih biskupija, podravajui ih u vjeri i crkvenom ivotu. Zasluge toga nezaboravnoga Biskupa bitno proizlaze iz njegove vjere: u svojem je ivotu uvijek vrsto upravljao pogled na Isusa i Njemu se uvijek suobliavao, sve do toga da je postao iva slika Krista, pa i Krista patnika. Upravo zahvaljujui njegovoj vrstoj kršanskoj savjesti, znao se oduprijeti svakom totalitarizmu, te u vrijeme nacistike i fašistike diktature postao braniteljem idova, pravoslavnih i svih progonjenih, a potom, u doba komunizma, „odvjetnik“ svojih vjernika, napose mnogih progonjenih i ubijenih sveenika. Da, postao je „branitelj“ Boga na ovoj zemlji, jer je postojano branio istinu i pravo ovjeka da ivi s Bogom.

„Jednim uistinu prinosom [Krist] zasvagda usavrši posveene“ (Heb 10,14). Ovaj izriaj iz Poslanice Hebrejima, malo prije naviješten, poziva nas da promatramo lik blaenoga kardinala Stepinca sukladno s Kristovim „likom“ i njegovom rtvom. Kršansko mueništvo je zapravo najviša mjera svetosti, ali to jest uvijek i samo zahvaljujui Kristu, po njegovu daru, kao odgovor na njegov prinos koji primamo u Euharistiji. Blaeni Alojzije Stepinac odgovorio je svojim sveeništvom, svojim biskupstvom, svojom rtvom ivota: jednim jedincatim „da“ sjedinjenim s onim Kristovim. Njegovo mueništvo oznaava vrhunac nasilja usmjerenih protiv Crkve tijekom uasnoga razdoblja komunistikoga progona. Hrvatski katolici, a posebno kler, bili su predmetom muenja i sustavnih nasilja, koji su išli za tim da razore katoliku Crkvu, poevši od najvišeg mjesnog Autoriteta. Ono posebno teško doba obiljeio je jedan naraštaj biskupa, sveenika i redovnika, spremnih umrijeti da ne bi izdali Krista, Crkvu i Papu. Narod je vidio da sveenici nisu nikad gubili vjeru, nadu, ljubav, te su tako ostali uvijek sjedinjeni. To jedinstvo objašnjava ono što je ljudski neobjašnjivo: da tako kruti reim nije mogao slomiti Crkvu.

I danas je Crkva u Hrvatskoj pozvana na jedinstvo kako bi se suoila s izazovima u promijenjenom društvenom okruju, nalazei misionarskom spremnošu nove putove evangelizacije, posebice u slubi mladim naraštajima. Draga brao u biskupstvu, elio bih ohrabriti prije svega vas u obavljanju vaše slube. Što budete više djelovali u plodnom suglasju meu sobom i u zajedništvu s Petrovim Nasljednikom, to ete se više moi suoavati s teškoama našega vremena. Uz to je vano da se ponajprije biskupi i sveenici trajno zauzimaju za pomirenje meu podijeljenim kršanima kao i meu kršanima i muslimanima, nasljedujui Krista koji je mir naš. Svojim sveenicima ne propustite davati jasne duhovne, doktrinalne i pastoralne naputke. Crkvena zajednica doista u sebi sadri zakonite razliitosti, no ipak ne moe vjerno svjedoiti Gospodina ako nema zajedništva njezinih lanova. To od vas zahtijeva budno sluenje u dijalogu punom ljubavi, ali i jasnoe i vrstoe. Draga brao, prianjati uz Krista znai „uvati njegovu rije“ u svim okolnostima (usp. Iv 14, 23).

S tim u vezi blaeni se kardinal Stepinac ovako izrazio: „Jedno od najveih zala našega vremena jest osrednjost u pitanjima vjere. Nemojmo si umišljati… Ili jesmo ili nismo katolici. Ako jesmo, onda se to mora oitovati na svim podrujima našega ivota“ (Omelia nella Solennità dei SS. Pietro e Paolo, 29 giugno 1943). Moralni se nauk Crkve, danas esto neshvatljiv, ne moe odvojiti od Evanelja. Upravo na Pastire spada da ga pouzdano nude vjernicima, kako bi im pomogli procijeniti svoje osobne odgovornosti, sklad izmeu njihovih odluka i zahtjeva vjere. Tako se napreduje u onom nunom „kulturalnom zaokretu“, da bi se promicala kultura ivota i društvo po mjeri ovjeka.

Dragi sveenici – posebno vi upnici – poznata mi je vanost i mnogovrsnost vaših obveza, u doba kad se nedostatak sveenika poinje snano osjeati. Potiem vas da ne klonete duhom, nego da ostanete budni u molitvi i u duhovnom ivotu da biste plodonosno mogli ispunjavati vaše sluenje: nauavajui, posveujui i vodei sve koji su povjereni vašoj brizi. Velikodušno primajte one koji kucaju na vrata vašega srca, nudei svakome darove koje vam je boanska dobrota povjerila. Ustrajte u zajedništvu sa svojim biskupom i u meusobnoj suradnji. Hranite svoje brino zauzimanje na izvorima Svetoga pisma, Sakramenata, neprestane hvale Bogu, otvoreni i pouljivi djelovanju Duha Svetoga; tako ete biti uinkoviti djelatnici nove evangelizacije na koju ste pozvani da je ostvarite zajedno s vjernicima laicima, skladno i bez miješanja onoga što ovisi o zareenom slubeniku s onim što pripada sveopem sveeništvu krštenih. Neka vam na srcu bude briga za duhovna zvanja: trudite se svojim oduševljenjem i vjernošu prenijeti ivu elju da se velikodušno i bez oklijevanja odgovori Kristu, koji poziva na najdublje sjedinjenje s Njime, Glavom i Pastirom.

Dragi redovnici i redovnice, Crkva mnogo oekuje od vas koji imate poslanje svjedoenja u svakom vremenu onaj „nain ivota koji je Isus, kao najuzvišeniji od posveenih i misionar Oca za njegovo Kraljevstvo, prigrlio i ponudio uenicima koji su ga slijedili“ (Esort. Ap. Vita consecrata, 22). Neka Bog bude uvijek vaše bogatstvo: dopustite mu da vas oblikuje kako bi današnjem ovjeku pokazao jasnim pristajanje uz prave vrijednosti svetosti, istine, ljubavi Oca nebeskoga. Potpomognuti milošu Duha, govorite ljudima jezikom ivota koji je preobraen uskrsnom novošu. Sav vaš ivot postat e tako znak i sluenje posveenju koje je svaki kršanin primio kad je pritjelovljen Kristu.

Vama mladima, koji se pripravljate za sveeništvo ili za posveeni ivot, elim ponoviti da boanski Uitelj neprestano djeluje u svijetu i govori svakom pojedinom od onih koje je izabrao: „Slijedi me“ (Mt 9,9). Taj poziv zahtijeva svakodnevnu potvrdu odgovora ljubavi. Neka vaše srce bude uvijek spremno! Herojsko svjedoanstvo blaenoga Alojzija Stepinca neka nadahne obnovu duhovnih zvanja meu mladim Hrvatima. A vi, draga brao u biskupstvu i sveeništvu, svakako nastojte dati mladima u sjemeništima i novicijatima uravnoteeni odgoj, koji e ih pripraviti na sluenje utkano u društvo našega vremena, zahvaljujui ozbiljnosti i dubini njihova duhovnoga ivota i studija.

Ljubljena Crkvo u Hrvatskoj, preuzmi ponizno i smjelo zadau da budeš moralna savjest društva, „sol zemlje“ i „svjetlo svijeta“ (usp. Mt 5,13-14). Budi uvijek vjerna Kristu i njegovu Evanelju, u društvu koje nastoji relativizirati i sekularizirati sve slojeve ivota. Budi boravište radosti u vjeri i nadi.

Predragi! Neka blaeni kardinal Alojzije Stepinac i svi Sveti vaše zemlje posreduju za vaš narod a Majka Spasiteljeva neka vas štiti! S ljubavlju udjeljujem vama i itavoj Crkvi u Hrvatskoj svoj apostolski blagoslov.
Amen. Hvaljen Isus i Marija!
 
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!