www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Naslovnica > Ratni zloini '91-'95 u RH > KOMENTAR DRAGANA HAZLERA, RATNOG DOGRADONAELNIKA GRADA SLUNJA
Subota, 11 Srpanj 2020
 
 
KOMENTAR DRAGANA HAZLERA, RATNOG DOGRADONAELNIKA GRADA SLUNJA
Petak, 01 Srpanj 2011
Objavio/la HRVATSKI VITEZ u 20:02 

Komentar Dragana Hazlera, ratnog dogradonaelnika grada Slunja

Neka mi se oprosti, što komentar pišem ispred Popisa osumnjienih Srba za ratne zloine poinjene u Republici Hrvatskoj od 1991. do 1995., a protiv kojih su bili pokrenuti sudski postupci pri nadlenim sudovima, a zatim obustavljeni po slovu Zakona o amnestiji i aboliciji srbskih zloinaca.

Hrvatsko pravosue se specijalizira za progon i osude Hrvatskih branitelja
Od tada pa nadalje Hrvatsko pravosue istrauje, obtuuje i kanjava Hrvatske dragovoljce i Hrvatske branitelje, a ne srbske zloince.

Prema nedavno objavljenome podatku preko 350 hrvatskih branitelja je u hrvatskim zatvorima; one najzaslunije Hrvatske branitelje za obranu i osloboenje Hrvatske poslalo je Hrvatsko pravosue i pravnik Stjepan Mesi u Den Haag; nemali broj Hrvatskih branitelja ispašta u zatvorima BiH, ak i u zatvorima agresorske i zloinake Srbije, a preko tisuu Hrvatskih branitelja i Hrvata vodi se statistiki kao nestali.

Srbski genocidni rat protiv Hrvatske još traje
Srbske mine posijane po Hrvatskoj ubijaju i nadalje Hrvate, što znai da srbski genocidni i agresivni rat porotiv Hrvatske nije završen.
Unato tome hrvatski politiki dunostnici u vlastima napose predsjednik RH Ivo Josipovi se bratimi i ljubi s velikosrbskim etnikom Borisom Tadiem, koji u Srbiji podie spomenike Drai Mihailoviu, a poslušni prijatelj Ivo Josipovi sa svojom klikom obnavlja mu etnike i komunistikoetnike spomenike u Hrvatskoj...

U popisu od Hrvatskog Viteza su brojni srbski zloinci iz Slunjskog kraja
Brojni srbski zloinci su iz Slunjskog kraja pa si kao Hrvat iz Slunja uzimam ne samo pravo, nego obvezu, osvrnuti se njih i na zlodjela, koja su poinili, a nisu za njih kanjeni, nego suprotno, nagraeni su višestrano:
Bezumnim Zakonom o amnestiji i aboliciji,  po kojemu djeluje Hrvatsko pravosue oprošteni su Srbima zloini, izgraene su im nove kue ili obnovljene stare, dobivaju novane i druge podpore od Republike Hrvatske, osnivaju srbske nacionalne stranke, srbsko nacionalno vijee, srbske škole...

Drava Hrvatska im gradi Srbske pravoslavne crkve, sudjeluju u svima oblicima i svima razinama vlasti u Hrvatskoj, dobili su dvostruko pravo glasa, izdaju o hrvatskom trošku srbske publikacije, u kojima poesto kleveu i obtuuju Hrvate i Hrvatsku.
Svi Srbi u Srbiji i svugdje se smiju u brk i iza lea Hrvatima, poglavito hrvatskoj pravosudnoj naivnosti ili podaništvu pred onim silama u Europskoj Uniji, koje štite srbske zloince, a kanjava Hrvatske branitelje. To im je poticaj za obnovu srbskog genocidnog rata protiv Hrvata.

Treba ukljuiti nadlenost Vraba za Hrvatsko pravosue
Za ovakovo podilaee i opraštajue ponašanje Hrvatskog pravosua prema srbskim zloincina i kanjavajue prema Hrvatskim braniteljima nadlean je Bog (ako postoji?!) ili najviši neuropsihijatri u zagrebakome Vrabu. To zaista podlijee onoj istinitoj izreki: "Izvan svake pameti!"

Srbi su u Slunjskome dekanati poubijali 297 Hrvata i nije kanjen nijedan Srbin
Dovle reeno podkrijepit u samo jednim primjerom: Na prostoru Slunjskog dekanata su srbski zloinci poubijali najbrutalnijim metodama tono 297 Hrvata obadva spola i svih uzrasta od 6 mjeseci do 97 godina i nitko nije kanjen. Suprot tome Hrvatsko pravosue dovodi na obtueniku klupu i kanjava Hrvatske dragovoljce i Hrvatske branitelje za tu i tamo ponekog ubijenog etnika u civilu ili pomagaa etnicima.

Popis iz Hrvatskog Viteza

Popis osumnienih srbskih zloinaca, koji slijedi objavio je HRVATSKI VITEZ, na emu mu dugujemo veliku zahvalnost svi mi: Hrvatice i Hrvati, kojima je stalo da svaki srbski zloinac bude barem identificiran pa moda jednog dana doe na obtueniku klupu i bude kanjen za zlodjela ubijanja Hrvata u vlastitoj domovini, u vlastitim kuama, koje su nakon toga opljakali srbski zloinci, zapalili i ak minirali.

Najkrai osvrt na srbske zloine u Slunjskome kraju
Kao ratni i poratni dogradonaelnik grada Slunja, uz sve poslove zajedno s gradonaelnikom Vladimirom Katiem i dogradonaelnikom Milanom Skukanom, imao sam i odreenu dunost ispitivanja i utvrivanja ratnih šteta poinjenih u Slunju i Slunjskome kraju, za kojega nerado rabim izraz Kordun.

Uz taj golemi posao bavio sam se humanitarnim radom, dovozei transportere humanitarne pomoi iz Švicarske, Njemake i Austrije, ali i primanjem i razdiobom potrebne pomoi nastradalome Slunju, koja dolazila i iz abra, Konjšine, Krka, Zagreba...

Dodatna moja uloga obuhvaala je društvenu djelatnost u najširem znaenju te sintagme i o tome bi trebao napisati barem jednu knjigu, ali me je shrvala starost popraena raznim nemoima pa e brojne znaajne dogodovštine u Slunju pasti u zaborav jer nisu zapisane i opisane.

Svi srbski povratnici u Slunjski kraj su se bavili "infrastrukturnim djelatnostima"
U okviru mojih djelatnosti bavio sam se kao dogradonaelnik Slunja pronalaenjem ratnih zloinaca, što nije bio lak, a niti bezopasan posao.
Ispitujui srbske povratnike ime su se bavili za vrijeme tzv. r.s.k.  obino sam dobivao doslovce ovakove odgovore: "Gulili smo kumpjere, radili u kuhinjama, raznašali poštu, popravljali putove, zakapali mrtve..."
Na pitanje, koji su Srbi pravili zloine na ljudima, svi odgovori, uz vrlo malo iznimaka su bili: "Ne znam ja, milije Bogo ništa o tome... Vojska ka' vojska djelovala je na terenu, a mi smo radili koe (kod kue) i a mi je da ne zmam, koji su komšije ubijali naše komšije..."
Tek pojedinci su mi u strogom povjerenju uz molbu da ih neu nigdje imenovati, spomenili ponekog "mogueg" ubojicu svojih komšija. Ime Hrvat nisu izgovarali jer Srbima ta rije staje u grlu slino kao "spikerima i spikericama" HTV-a.

Prikupio sam imena od 52 srbska zloinca u Slunju
Nešto od iskaza srbskih povratnika i nešto od I.B. zvanog Ajlo, koji je propatio i ostao iv u Slunju za vrijeme r.s.k.  napravio sam popis od 52 srbska zloinca i predao ga nadlenome uredu u Slunjskoj policiji. Zapitao sam nadlenika za objavu toga popisa u hrvatskom tisku i dobio ovaj odgovor: "Ne, u nikojem sluaju jer se onda nee Srbi vraati u Slunj". Daljnji tijek razgovora o tome neu ovdje iznašati.

To su naši sugraani...
Nekako u to vrijeme pojavio se je u Slunjskome kraju veliki transparent ili plakat sa 132 slike srbskih zloinaca popraen velikim naslovom: "To su naši sugraani..."
Obtuivani i slubeno ispitivani za taj plakat su bili (uz ostale): Dragan Hazler i Tomislav Turek.  Istini za volju mi dvojica nismo autori niti suautori toga plakata, ali smo ga dobili na svoje adrese. Imam i sada taj plakat, ali je prevelik za objavljivanje. Prvom prilikom predat u ga Dr. Ähnliche Seiten Anti Nazoru, ravnatelju Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra u Zagrebu.

Srbski zloinci su spalili 10 katolikih crkava i desetak kapelica
Ivan Strii
je u dvokniju pod naslovom Zloin bez kazne, naklada Hrvoje, Zagreb 2010 opisao na oko 2000 stranica veinu (ne sva) srbska zloinstva u Slunjskome kraju i kako kae naslov dvoknjija nitko od srbskih zloinaca nije kanjen.

Obino u razgovorima o srbskim zloinima, kaemo da je sve obnovljivo, osim ljudskih ivota. To nije posve tono.


Srbski zloinci su uz sva druga jedva pojmljiva zloinstva u Slunjskome kraju spalili 10 katolikih crkava i desetak kapelica, ak su i neka katolika groblja minirali.
Crkvu Svete Marije u Cetingradu su ne samo spalili, nego je i minirali, a ostatke sklonili, da se ne zna za njeno postojanje na tome mjestu.

Jest, prema naprijed reenome, zgrade su obnovljive, ali u crkvama i crkvenim uredima bilo je neprocjenjivo blago svih oblika, skupocjeni crkveni inventar, ukljuujui crkvene knjige i raznu povijesnu i suvremenu dokumentaciju...
Sve su to popljakali i nepovratno uništili srbski zloinci paljenjem, da izbrišu svaki povijesni trag Hrvata u Slunjskome kraju, na središnjem prostoru Hrvatske.

Popis iz Hrvatskog Viteza, u kojem su navedeni i srbski zloinci  iz Slunja

Boro Trkulja ( Marko ) 05.01.1967. Crnaja, Cazin, BiH Nova Kršlja br. 50, Slunj 9.mj.1991.god. na podruju Nove Kršlje, SO Slunj
Stevo Cvjetianin (Milan) 07.04.1960. Slunj Grabovac Dreniki bb 09.mj.1991.god. na podruju Nove Kršlje, SO Slunj
Slavko Ivanevi (Dragan) 30.06.1962. Slunj Nova Kršlja bb, Slunj 09.mj.1991.god. na podruju Nove Kršlje, SO Slunj
Nebojša Trkulja ( Marko ) 17.06.1969. Karlovac Slunj, Nova Kršlja br. 50 09.mj.1991.god. na podruju Nove Kršlje, SO Slunj
Marko Trkulja ( Milan ) 04.06.1937. Cazin, Republika BiH Slunj, Nova Kršlja br. 50 09.mj.1991.god. na podruju Nove Kršlje, SO Slunj
Milan Trkulja ( Marko ) 03.01.1965. Cazin, Republika BiH Slunj, Nova Kršlja br. 50 09.mj.1991.god. na podruju Nove Kršlje, SO Slunj
Gojko Buan ( Miladin ) 30.03.1946. Lasinjski Prkos, SO Karlovac Prkos br. 9, Karlovac II. polovina 1991.god. na podruju Sjeniaka, SO Karlovac
eljko Buan ( Ninka ) 20.09.1961. Lasinjski Prkos, SO Karlovac Prkos br. 25, Karlovac II. polovina 1991.god. na podruju Sjeniaka, SO Karlovac
Simo Daki ( Marko ) 06.04.1923. Klipino Brdo, SO Karlovac Klipino Brdo br. 5, Karlovac II. polovina 1991.god. na podruju Sjeniaka, SO Karlovac
uro Prugini ( Gojko ) 14.03.1954. Lasinjski Sjeniak, SO Karlovac L. Sjeniak br.221, Karlovac II. polovina 1991.god. na podruju Sjeniaka, SO Karlovac
Marko Padeanin ( Rade ) zvan „ikota“ 05.01.1925. Lasinjski Sjeniak, SO Karlovac L. Sjeniak br. 204, Karlovac II. polovina 1991.god. na podruju Sjeniaka, SO Karlovac
Petar Padeanin ( Nikola ) 08.04.1948. Lasinjski Sjeniak, SO Karlovac L. Sjeniak br. 199, Karlovac II. polovina 1991.god. na podruju Sjeniaka, SO Karlovac
arko Buan ( Vaso ) 26.06.1949. Prkos Lasinjski, SO Karlovac Zagreb, Španjolskih boraca br. 1 II. polovina 1991.god. na podruju Sjeniaka, SO Karlovac
Vaso Rokni ( Mili ) 10.05.1949. Donji Sjeniak, SO Karlovac D. Sjeniak br. 146 II. polovina 1991.god. na podruju Sjeniaka, SO Karlovac
Mile Štula ( Ilija ) 20.05.1937. Srpsko polje, Otoac Srpsko Polje br. 22, Otoac od poetka 07.mj.1991.god. – 01.mj.1992.god. na podruju Srpskog Polja, Otoac
Bogdan Štula ( Nikola ) 24.01.1944. Srpsko Polje, Otoac Srpsko Polje kbr.31/76, Otoac od poetka 07.mj.1991.god. – 01.mj.1992.god. na podruju Srpskog Polja, Otoac
uro Janjatovi ( Simo ) 15.05.1941. Srpsko Polje, Otoac Srpsko Polje kbr. 68/53, Otoac od poetka 07.mj.1991.god. – 01.mj.1992.god. na podruju Srpskog Polja, Otoac
Milenko Rui 09.11.1968. Srpsko Polje, Otoac Srpsko Polje krb. 40, Otoac od poetka 07.mj.1991.god. – 01.mj.1992.god. na podruju Srpskog Polja, Otoac
Predrag Janjatovi (uro) 29.12.1970. Srpsko Polje, Otoac Srpsko Polje kbr. 68/53, Otoac od poetka 07.mj.1991.god. – 01.mj.1992.god. na podruju Srpskog Polja, Otoac
Nikola Rui ( Dušan ) 16.01.1967. Srpsko Polje, Otoac Srpsko Polje kbr. 106, Otoac od poetka 07.mj.1991.god. – 01.mj.1992.god. na podruju Srpskog Polja, Otoac
Ilija Janjatovi (Nedjeljko) 09.08.1962. Srpsko Polje, Otoac Srpsko Polje kbr. 73/41, Otoac od poetka 07.mj.1991.god. – 01.mj.1992.god. na podruju Srpskog Polja, Otoac
oko Janjatovi (Nedjeljko) 10.01.1965. Srpsko Polje, Otoac Srpsko Polje kbr. 41, Otoac od poetka 07.mj.1991.god. – 01.mj.1992.god. na podruju Srpskog Polja, Otoac
Gojko Lavrnja ( Milan ) 24.02.1974. Bjeljevina – Srpsko Polje Srpsko Polje kbr. 46/36, Otoac od poetka 07.mj.1991.god. – 01.mj.1992.god. na podruju Srpskog Polja, Otoac
Branko Rui ( Dušan ) 01.01.1964. Srpsko Polje, Otoac Srpsko Polje kbr. 106/51, Otoac od poetka 07.mj.1991.god. – 01. mj.1992.god. na podruju Srpskog Polja, Otoac
Predrag Lavrnja ( Dušan ) 15.03.1969. Otoac Srpsko Polje kbr. 50, Otoac od poetka 07.mj.1991.god. – 01. mj. 1992.god. na podruju Srpskog Polja, Otoac
Milan Lavrnja ( Buda ) 15.04.1945. Srpsko Polje, Otoac Srpsko Polje kbr. 46/36, Otoac od poetka 07.mj.1991.god. – 01. mj. 1992.god. na podruju Srpskog Polja, Otoac
Svetozar Vidovi ( Milan ) 25.07.1959. Gornji Poloj, Duga Resa Gornji Poloj br. 11, Duga Resa krajem1991.god. - 02. mj. 1992.god. u Gornjem Poloju
Dušan Vidovi ( Gojko ) 28.02.1965. Mala Kosa, Duga Resa Mala Kosa br. 10, Duga Resa krajem1991.god. - 02.mj.1992.god. u Gornjem Poloju
edomir Kukulj ( Todor ) 06.07.1967. Karlovac Novo Selo Perjasiko br. 5 krajem1991.god.
Rade Pai ( Rade ) 20.01.1945. Novi Dol, Duga Resa Novi Dol br. 7, Duga Resa krajem1991.god. - 02.mj.1992.god. u Gornjem Poloju
Nikola Vuleti ( Nikola ) 06.07.1946. Srednji Poloj, Duga Resa Srednji Poloj br. 13, Duga Resa krajem1991.god. - 02.mj.1992.god. u Gornjem Poloju
Milan Kokir ( Dmitar ) 16.10.1950. Karlovac Turanj-Poloj bb, Karlovac 10.mj.1991.god. na podruju Turnja, Karlovac
Boško Bijeli ( Nikola ) 26.06.1955. Vojni Karlovac, Mihovilieva br. 5/1 08.mj.1991.god. , 18.08.1991.god. na Slunjskim brdima kod Karlovca, 31.07.1991.god. u Karlovcu
Nenad Topi ( Milovan ) 27.10.1957. Slunj Slunj, Milašinieva bb 11.mj.1991.god. u Slunju
Rade Trbojevi ( Nikola ) 17.05.1936. Slunj Koranska br. 13, Slunj 11.mj.1991.god. u Slunju
Dragan Brdar ( Simo ) 19.07.1950. Slunj Duga Resa, Stjepana Samovojske br. 9  11.mj.1991.god. u Slunju
Predrag Sudar (Rade) zvan „Peco“ 29.04.1963. Karlovac Slunj, Toak br. 33 1.mj.1991.god. u Slunju
Siniša Belkovi (Nikola) zvan „Šime“ 11.02.1963. Slunj Jure Belkovia br. 3, Slunj 11.mj.1991.god. u Slunju
Dane Grkovi (Mile) 19.09.1956. Slunj Slunj, 1. Hrvatske brigade br. 13 11.mj.1991.god. u Slunju
eljko Karamarkovi (Milorad  zvan „Kiki“ 08.04.1970. Karlovac Slunj, Stjepana Milašinia br. 12 11. mj. 1991.god. u Slunju
Gordana Sijeri (Vladimir) 03.12.1967. Karlovac Slunj, XV. Kordunaške brigade bb 11 .mj. 1991.god. u Slunju
Nikola Bara ( Mane ) 28.05.1933. Slunj Slunj, XV. Kordunaške brigade br. 25 11. mj. 1991.god. u Slunju
uro Miljuševi ( Marko ) 28.07.1949. Slunj Slunj, XV. Kordunaške brigade bb 11. mj. 1991.god. u Slunju
edo Miljkovi ( Ljuban ) 19.06.1950. Toboli, Slunj Slunj, Nikole Kukia br. 15 11. mj. 1991.god. u Slunju
eljko Vojnovi (Milorad) 30.11.1958. Karlovac Gornji Primišalj, Zeev Varoš bb 11. mj. 1991.god. u Slunju
Branko Zec ( Dušan ) 25.09.1957. Karlovac Slunj, Nikole Kukia br. 15 11. mj. 1991.god. u Slunju
Milan Konar ( Rajko ) 10.06.1953. Velika Gata, Biha,BiH Slunj, XV. Kordunaške brigade br. 27 11.mj.1991.god. u Slunju
Pero Dereta ( Mihajlo ) 02.05.1957. Batnogi, Slunj Poljski Varoš br. 99, Slunj 11. mj. 1991.god. u Slunju
Petar Miri ( Svetozar ) 26.05.1952. Primišalj, Slunj Ogulin, Sveti Jakov br. 33 11. mj. 1991.god. u Slunju
uro Trbojevi (Milovan) 17.04.1938. Gornji Moili, Slunj Slunj, Nikole Kukia br.15 11. mj. 1991.god. u Slunju
Simo Devi ( Jovan ) 10.08.1956. Tri Primišljanski, Slunj Slunj, I. Hrvatske brigade bb 11. mj. 1991.god. u Slunju
eljko Topi ( Milan ) 28.06.1952. Broanac, Slunj Slunj, Stjepana Milašinia br. 28 11.mj.1991.god. u Slunju
Ratko Ribi ( Nikola ) 25.03.1956. Slunj, ul. Ivan Trnski br.4 11.mj.1991.god. u Slunju
Miloš Skendi ( Milan ) 11.08.1939. Srpsko Polje, Otoac Srpsko Polje br. 26, Otoac od poetka 06. mj. 1991.god.- poetka 10.mj.1991.god. na podruju Srpskog Polja u Janjatoviima, Štulama, Bjeljevine i Rosotrun.
Nikola Janjatovi ( Petra ) zvan „Avram“ 05.01.1945. Srpsko Polje, Otoac Srpsko Polje kbr. 108/2, Otoac od poetka 06. mj. 1991.god.- poetka 10.mj.1991.god. na podruju Srpskog Polja u Janjatoviima, Štulama, Bjeljevine i Rosotrun.
Nikola Prica ( Ilija ) zvan „Purtan“ 28.03.1930. Drenov Klanac Drenov Klanas kbr.50 A, Otoac od poetka 06. mj.1991.god.- poetka 10. mj. 1991.god. na podruju Srpskog Polja u Janjatoviima, Štulama, Bjeljevine i Rosotrun.
Branislav Janjatovi ( Petar ) 14.04.1951. Otoac Otoac, ul. Bartola Kašia br. 16 od poetka 06.mj.1991.god.- poetka 10. mj. 1991.god. na podruju Srpskog Polja u Janjatoviima, Štulama, Bjeljevine i Rosotrun.
Nedjeljko Banjanin ( Nikola ) zvani „apan“ 26.08.1951. Ponori, Otoac Otoac, ul. Zagrebaka br. 1 od poetka 06. mj. 1991.god.- poetka 10.mj.1991.god. na podruju Srpskog Polja u Janjatoviima, Štulama, Bjeljevine i Rosotrun.
Petar Dikli ( uro ) zvan „uka“ 24.06.1955. Otoac Brlog kbr. 244/256, Otoac od poetka 06.mj.1991.god.- poetka 10. mj. 1991.god. na podruju Srpskog Polja u Janjatoviima, Štulama, Bjeljevine i Rosotrun.
Nikola Janjatovi ( Jovan ) zvan „Janjac“ 13.12.1951. Srpsko Polje Srpsko Polje kbr. 222/3, Otoac od poetka 06. mj. 1991.god.- poetka 10.mj.1991.god. na podruju Srpskog Polja u Janjatoviima, Štulama, Bjeljevine i Rosotrun.
Milorad Janjatovi ( Nikola ) 27.02.1970. Otoac Srpsko Polje kbr. 41/72, Otoac od poetka 06.mj.1991.god.- poetka 10. mj. 1991.god. na podruju Srpskog Polja u Janjatoviima, Štulama, Bjeljevine i Rosotrun.
Nikola akula (Mile) 02.01.1950. Srpsko Polje Srpsko Polje kbr. 144/23, Otoac od poetka 06.mj.1991.god.- poetka 10. mj. 1991.god. na podruju Srpskog Polja u Janjatoviima, Štulama, Bjeljevine i Rosotrun.

Mile Janjatovi ( Nedjeljko ) zvan „Markov“ 20.03.1942. Srpsko Polje Srpsko Polje kbr. 174/62, Otoac od poetka 06.mj.1991.god.- poetka 10.mj.1991.god. na podruju Srpskog Polja u Janjatoviima, Štulama, Bjeljevine i Rosotrun.
Vlado Rui ( Dušan ) 22.03.1959. Srpsko Polje Srpsko Polje kbr. 210, Otoac od poetka 06.mj.1991.god.- poetka 10.mj.1991.god. na podruju Srpskog Polja u Janjatoviima, Štulama, Bjeljevine i Rosotrun.

Objavio/la HRVATSKI VITEZ u 20:02

Smatram da je potrebno objavljivati ovakve popise srbskih zloinaca jer zapisano ostaje, a ratni zloini ne zastarijevaju.
Nadajmo se da e Hrvatsko pravosue, kad osudi sve Hrvatske dragovoljce i Hrvatske branitelje (ako ovi to dozvole?!) pristupiti procesuiranju srbskih zloinaca pa je dobro da Hrvatsko pravosue ima pri ruci popise srbskih zloinaca.

Priredio za objavu u javnost
Mr. sci. Dragan Hazler - uvijek u slubi Hrvatskoj i Hrvatskom narodu
Basel, 30. lipnja 2011.
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!