www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Subota, 04 Travanj 2020
 
 
REGIONALNE VELETRNICE BENKOVAC - NEZAKONITI OTKAZI
Petak, 08 Srpanj 2011
STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA
PODRUNICA BENKOVAC

PRIOPENJE ZA JAVNOST


REGIONALNE VELETRNICE BENKOVAC - NEZAKONITI OTKAZI

DANA 7. SRPNJA 2011. GODINE  RADNICI REGIONALNE VELETRNICE BENKOVAC  OBRATILI SU SE STRANCI HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA, PODRUNICI BENKOVAC U VEZI NEZAKONITIH OTKAZA U NAVEDENOM PODUZEU.

DOSTAVLJAMO HRVATSKOJ JAVNOSTI NJIHOV DOPIS - ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA RADNIKA U VELETRNICI BENKOVAC.

Poslano:
1. Predsjedniku Hrvatske
2. Vladi Republike Hrvatske
3. USKOK-u

U Benkovcu, 7. srpnja 2011. godine

STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA
PODRUNICA BENKOVAC

Goran Nimac
Ante Starevia br.2., 23420 Benkovac
Benkovac, 01.07.2011. godine

Regionalna veletrnica Benkovac d.d.
n/r direktora Draena Lokin

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA RADNIKA

Ja, odnosno Goran Nimac, dipl. iur., dana 01.07 2011.g. primio sam Odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu, a isti dan podnosim ovaj zahtjev u kojem se elim oitovati i ukazati na nepravilnosti i nezakonitosti koje su rezultirale donošenju predmetne Odluke.

Jednako tako elim radi zaštite svojih prava upozoriti i upoznati  predstavnika poslodavca, odnosno direktora, sa svim moguim posljedicama nezakonitog otkaza koje su propisane kaznenim i drugim vaeim zakonima RH.

Prije svega iz obrazloenja predmetne Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu nedvojbeno proizlazi da mi je direktor dao otkaz iz razloga što sam poslao dopis Vladi RH, t.j. predsjednici Vlade, dravnoj tajnici, u kojem isti tvrdi da sam iznosio krive stavove protiv njega, da sam ga oklevetao i lano optuio. Nadalje se tvrdi da sam bez odobrenja direktora koristio slubeni peat, te da sam 24.06.2011.g. u 13,30 odbio se odazvati direktoru jer sam napustio Društvo.


U svoju obranu pod punom odgovornošu ovim putem iznosim argumente, dokaze i injenice kako slijedi:
- Tono je da sam 03. lipnja 2011.g. Uredu Vlade RH uputio podnesak u kojem sam upozoravao na opasnost (za vlasnika odnosno dravu RH i za radnike) koja se moe desiti u sluaju sudske ovršne prodaje Društva.

- Takoer je tono da sam nakon što je Ured predsjednice odgovorio na taj podnesak i nakon što sam dobio odgovor od HBOR-a, uputio još jedan dopis (bez peata) u kojem sam iznio neke opravdane sumnje (pojašnjenje slijedi na kraju ovog zahtjeva). Iza tih sumnji još stojim, a da imam pravo na to propisuje i lanak 109 stavak 3 Zakona o radu koji je propisao da obraanje radnika zbog opravdane sumnje na korupciju nadlenim tijelima dravne vlasti, ne predstavlja opravdani razlog za otkaz.

- Ja sam upravo od direktora dobio odobrenje da vodim antikorupcijski program Regionalne veletrnice Benkovac koja je to obvezna provoditi  kao tvrtka u veinskom  vlasništvu drave (95%), dakle, obvezao sam se voditi taj program i ovlašten sam sve osobe i njihove nezakonite radnje prijaviti mjerodavnim tijelima  za koje smatram da bi mogle biti korupcijske i nezakonite.

- Naravno da se za takva obraanja moram i mogu sluiti slubenim peatom kojim se punih deset godina sluim u podnescima koje ja potpisujem i to nikad nije bio problem. Nikad ovaj, a jednako tako niti prijašnji direktori, nisu branili rukovoditeljima korištenje peata, niti su donijeli odluku o nainu korištenja peata. Uobiajeno su ga koristili rukovoditelji i radnici u raunovodstvu u svojim podnescima kad se potpisuju iza svog imena u poslovima za koja su odgovorni.

Dokaz: oba podneska upuena Uredu predsjednice Vlade RH, odgovor HBOR-a, svjedoci, ostalo nesporno.

Što se tie odlaska sa posla u 13,30 sati i to 24.06.2011.g. s napomenom da se nisam odazvao na poziv direktora, mogu kazati slijedee:

- Direktor mi je kazao da napišem sam sebi opomenu pred izvanredni otkaz i da mu to donesem. Iz moralnih razloga i mojih karakternih osobina nisam mu udovoljio tom po mom mišljenju nemoralnom zahtjevu ve sam mu kazao da to uini sam ili uz pomo svojih suradnika jer ja imam zakonsko i ustavno pravo da se branim, a nitko me ne moe natjerati da sam sebi pišem opomenu i izvanredni otkaz. O ovome sam odmah izvijestio Ured predsjednice Vlade RH od kojeg sam traio zaštitu kao osoba koja provodi antikorupcijski program i zbog toga što imam dokaze o svemu onome što sam im napisao u svezi moje sumnje u svezi mogueg nezakonitog preuzimanja Društva.

Ponovno odgovorno tvrdim da imam dokaze koji potvruju moje sumnje u korupciju i nezakonito preuzimanje Društva, a to su:

- presude o osudi osoba koje sumnjiim za gore navedeno, a to su presuda za kazneno djelo iznude i presuda iz gospodarskog kriminala (prva sa bezuvjetnom kaznom zatvora, druga sa uvjetnom kaznom);
- dokaz o poslovnoj sprezi direktora tvrtke Slad Branka Bungura i direktora Lokina;
- dokaz o ovjeri lane izjave o nekanjavanju pri upisu u sudski registar;
- dokaz o nuenju mita, osobno meni je nueno 50.000,00 kn te direktorsko radno mjesto kad Slad preuzme Regionalnu Veletrnicu Benkovac i kad se kroz steaj ili likvidaciju riješi svih radnika, osim rukovoditeljice komercijale koju je doveo Bungur;  
- dokaz o sukobu interesa jer direktor Lokin još neformalno radi u tvrtki Slad, odnosno prijavljuje radnike tog Društva kod Zavoda za zdravstveno osiguranje i kod Zavoda za mirovinsko osiguranje, te predveer kupi utrak od te tvrtke i razvozi njihove radnike sa posla kui; 
-  dokaz da je auto koje dvije godine vozi direktor Lokin (ZD-119 FD) u vlasništvo tvrtke Slad d.o.o.;
- osobno mi je direktor kazao da je 40% suvlasnik tvrtke Slad ali da je to samo usmeno riješio sa sadašnjim direktorom Bungurom koji mu to navodno prizna.

Još toga mogu posvjedoiti i dokazati da se ovdje radi o mafijaškoj metodi nezakonitog preuzimanja dravne tvrtke, a to znai da sam imao potpuno pravo što sam o ovome pisao Uredu predsjednice i što sada traim da se sve to provjeri i procesuira.

Ja kao pravnik i kao estit ovjek koji nikada u ivotu nisam poinio kazneno djelo i koji vjerujem u pravnu dravu, te koji izvanredno poznajem zakone i svoja prava, ovim putem direktoru i Nadzornom odboru elim skrenuti pozornost da dobro razmisle o ovom otkazu i da u interesu Društva i njegovih vlasnika, u razumnom roku isti povuku. Nije mi cilj oštetiti Društvo, ali e ta šteta biti neminovna ukoliko se pokrene radni spor  jer sam siguran da u radni spor dobiti kao i svu odštetu koja bi mi pripala nakon što dokaem da se radi o nezakonitom otkazu.
Na ovakav nain se ne postupa sa radnicima, a osim toga o tome «govori» i lanak 114 kaznenog zakona koji propisuje kaznu zatvora do dvije godine.

Na kraju elim dodatno navesti da u ovom sluaju nije poštivan lanak 149 Zakona o radu jer o Odluci o otkazu prethodno nije upoznat ni sindikalni povjerenik i predstavnik radnika u NO-u (radniko vijee) Jašo Bljai , koji je to pismeno potvrdio 01.07.2011.g. Takoer se  nije poštovala niti odredba iz lanka 111. istog zakona.

Stoga traim da se opozove ova Odluka, a ovaj zahtjev osim poslodavcu upuujem predstavniku veinskog vlasnika, odnosno Agenciji za upravljanje dravnom imovinom, zatim Uredu predsjednice Vlade RH, nadlenoj Inspekciji rada, Opinskom dravnom odvjetništvu radi kaznenog djela povrede prava na rad i drugih prava iz rada (l. 114 kaznenog zakona) uz kaznenu prijavu, te posebno svim «novim» lanovima NO-a koji za ovakve radnje i postupke direktora moraju znati i naravno pravodobno reagirati.

Jedini koji je o ovome upoznat je predsjednik NO-a Frane Boina kojeg sam redovno izvještavao i upozoravao na sve ovo u tekstu što sam napisao. On mi je odgovarao otprilike ovako - hvala na upozorenju, ali vidjet emo još - jer ja neu nikog još prozivati, ekat emo 6 mjeseci - pa ako ne bude rezultata, moda tada i sl.

Gospodin Frane kao da ne eli konkretno poduzeti ono što mu je Skupština naznaila i upozorila nedavanjem razrješnice, ve eka da se on sam posebno dodatno uvjeri,  ili se ipak ovdje radi o neem drugom.

Naravno da je bitna injenica da mi je direktor  01.07. 2011.g. dao otkaz kada je isti to i oglasio na oglasnoj ploi Društva i kad mi je to i uruio, dakle, ne 28.06. 2011. kako je to netono napisao. Svjedoci su tome Grozdana Krizman i Stipan Rogi.

Datum nije tono napisao jer je 29.06. 2011.g. bila Glavna Skupština Društva koja mu tada nije dala razrješnicu. Ja sam tada, t.j. 29.06. 2011.g. zastupao Društvo na Opinskom sudu u Benkovcu u, i to u ovršnom predmetu ovrhovoditelja HBOR-a,  a došao sam nakon rasprave i na posao kada sam priloio zapisnik sa te rasprave.

Taj dan sam neposredno pri završetku Skupštine razgovarao sa direktorom i predsjednikom NO-a koji su napustili Društvo i otišli u restoran Šopot na ruak. O otkazu mi tada nitko ništa nije kazao tako da sam uvjeren da je datum otkaza (28.06.2011.g.) namjerno netono napisan zbog nedobivene razrješnice 29.06.2011.g. 

U prilogu još dostavljam sedam izvanrednih otkaza o radu koje je direktor Lokin po nalogu direktora Slada d.o.o. Branka Bungura potpisao, te potpisao prijave o odjavi sa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a sve radi toga da Bunguru kako je sam rekao - oisti teren pred kupovinu Društva. Radi se o otkazu radnika Marijana Zrilia, eljka Drlia, Milana Tute, Borisa Bašia , Dragana Vrsaljka i Zdravke irjak. Tada sam skuio da se radi o nepoštenom i lanom moguem kupcu Društva i tada sam  im se suprotstavio, odnosno nisam htio to poslati poštom, ve sam te otkaze i odjave zadrao kod sebe, a oba, odnosno Lokin i Bungur su mi poeli prijetiti i ucjenjivati me da u ja dobiti otkaz umjesto njih.

Eskalacija sukoba se desila nakon što sam napisao i poslao ta dva dopisa Vladi RH, odnosno Uredu predsjednice, a u kojima sam ukratko – razotkrio njihov plan - i koja su temelj ovog IZVANREDNOG OTKAZA.

Goran Nimac, dipl. iur.
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!