www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Subota, 04 Travanj 2020
 
 
HRVATSKIM AKADEMICIMA - Mr. sc. Dragan Hazler, predsjednik
Utorak, 19 Srpanj 2011

Hrvatskim akademicima u Zagrebu i u Hrvatskoj (isto pismo):

Prof. Dr. sc. Zvonimiru Šeparovi - idejnom tvorcu hrvatskih akademskih udruga u dijaspori
Dr. sc. Petru Vui - dopredsjedniku Udruge lanova HAZUD u Zagrebu
Mr. sc. Emilu i - predstojniku Zavoda za umjetnost HAZUD u Zagrebu
Prof. Dr. sc. Anti Lauc, koordinatoru HAZUD-CH i lanova HAZUD-RH,  Osijek –mailom

Poštovana gospodo Hrvatski akademici u Hrvatskoj!
Pozdravljam vas najljepšim hrvatskim i kršanskim pozdravima uz elju za svako dobro!

Ovo pismo upuujem vama etvorici jer ste svaki na svoj nain, iako nedovoljno meusobno udrueni pridonijeli ne samo djelovanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori sa sjedištem u Baselu, nego ste postali temeljna spona za uspostavu suradnje na polju znanosti i umjetnosti (Darova Bojih!) izmeu iskonske domovine Hrvatske i Hrvatske u dijaspori.

Posebice mi je ast i dunost, dok mi još starost i zdravstveno stanje omoguava obavljati dunost predsjednika HAZUD-a, predstaviti vam u najkraem obliku Hrvatskog akademika, Prof. Dr. sc. Zvonimira Šeparovia, u onoj domeni njegovih zasluga, koje vi manje poznate.

Naš dragi Hrvatski akademik Zvonimir, imenjak najveeg hrvatskog kralja Zvonimira vam je poznat po svome polyhistorskom djelovanju u Hrvatskoj i u svijetu, ali vjerojatno niste znali, da je još u vrijeme crvenog mraka, ondašnji aktivni Prof. Dr. pravnih znanosti Zvonimir Šeparovi prvi pokrenuo osnivanje hrvatskih udruga u dijaspori iz redova znanstvenika, strunjaka i umjetnika, koji su studirali na Hrvatskim sveuilištima naše drage domovine i drave Hrvatske.


Tako su stvarane po ideji, poticaju i zalaganju našeg polyhistora Zvonimira Šeparovia prve udruge hrvatskih sveuilištaraca u dijaspori pod nazivima: AMA - Almae Matris Alumni et  AMAC - Amici Universitatis Croaticae = Društvo prijatelja i bivših studenata Hrvatskoga sveuilišta.

Iz toga, po Prof. Dr. Šeparoviu svijenog gnijezda, poticajem Nobelovca, Prof. Dr. Lavoslava Ruike i njegovog postdiplomca Dragana Hazlera, uz suradnju 28 hrvatskih sveuilištaraca, utemeljena je 25. oujka 1978. (naalost nakon smrti, moga oinskog prijatelja Lavoslava Ruike!) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori - HAZUD u Baselu.

Ne emo se ovdje tuiti na naš "Per aspera ad astra!" (moda kasnije?!), iako ga je bilo dosta napose s ubojitim strjelicama iz Beograda (i još ubojitijih s Markovog trga!), ali ne emo se niti hvaliti brojnim uinkovitostima jer nema te mjere za pohvalu, ako se motorikom hrvatskog srca, hrvatskog uma i duše radi za Hrvatski narod, iz kojeg potjeemo i za njega suraujemo s ljudima dobre volje iz Hrvatske (i iz BiH), iz Švicarske i u granicama mogunosti iz cijeloga svijeta.

Ovo o poteškoama i uspjesima prepustimo povijesti, a mi djelujmo usklaeno u suvremenosti s usmjerenim pogledom u budunost.

Prvo i osnovno nam je znati zašto se okupljamo kao znanstvenici, strunjaci i umjetnici u hrvatsku instituciju HAZUD, koja za sada ima sjedište u Švicarskoj, u Baselu, a trebalo bi središte HAZU-DD ili Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Domovine i Dijaspore biti u Zagrebu.

Svrha HAZU-DD je okupljati Hrvatske znanstvenike, strunjake i umjetnike Domovine i Dijaspore na suradništvo u korist i za potrebe domovine - drave Hrvatske i Hrvatskog naroda.
Svatko zdravih oiju i zrelog uma vidi i osjea, da su za Hrvate u dijaspori (kako je u domovini, to vi dobro znadete)  nastupili crniji dani, nego su ikada bili u vremenima tuinskih reima. O tome bi se mogle napisati knjige, a tko e ih pisati i kome?! Podsjetit u vas samo natukniki:
- U najmranijim danima crvene ere imala je Matica hrvatska oko 40 Ogranaka MH u dijaspori, a danas nijednoga (osim zaleenih, koji u nadi ekaju bolja vremena)...
-  Suradnja izmeu dvije Hrvatske razvijala se je i njegovala na svima poljima. Danas je ostala još na Hrvatskim katolikim misijama i na Hrvatskoj matici iseljenika - "iseljenika" (ireverzibilni export jer nema u naslovu "useljenika").
- Na pozornici raznih djelovanja naše obostranosti bila je Hrvatska bratska zajednica, Hrvatski radiša... i - i - i...Ministarstvo za Hrvate u iseljeništvu (Danas su to uspomene, ako i to?!)
- U zadnja tri rata, na pravoj ili krivoj strani bili su zajedno Hrvati iz obadvije Hrvatske. Kako se je sve zbilo, odvijalo i osveivalo, poznato vam je pa neu obtereivati niti vas ni ovaj papir.
- U zadnjem ratu vam je uloga Hrvata iz dijaspore dosta poznata. Poznato vam je i poslijeratno ponašanje hrvatske politike prema dijasporskim Hrvatima. Ponajvaniji Hrvati iz dijaspore, primjerice †Gojko Šušak i Ante Gotovina... su zloinci po gospodarima iz Brüssela i marionetama tzv. hrvatske vlasti u Zagrebu, a pravi zloinci su amnestirani i abolirani i ne smije ih se nazivati zloincima, nego "srpske snage", "srpski napadai", "pobunjeni Srbi" i tome slino. Danas (17. srpnja) je na primjer na HTV-1, doslovnim prijenosom s beogradske televizije malne  pohvaljen Šljivananin.
- Krenulo je dobro za vrijeme Domovinskog rata i poetka poraa, dok smo iz dijaspore slali milijune dolara, maraka i franaka, plus, plus, plus..., a onda je Hrvatska pristupila tajkunskoj rasprodaji i inozemnom zaduivanju na raun praunuka pa je odpisala dijasporu.
Za pošiljke iz dijaspore svojim roacima (godišnje oko 3,5 milijardi Eura) nitko nam nije nikada izrazio niti politiko "medijsko" hvala.
- Imali smo glasako pravo  u titovini i donedavno u Brüsselskom "regionu", zvanom još zasada Republika Hrvatska i to pravo je postupno reducirano, a danas je posve upitno. To je jedinstveni negativni odnos nepoznat dijasporama drugih naroda.
Evo još samo nekih "poslastica" Brüsselske RH prema Hrvatima u dijaspori jer za sve bi trebao jedan lexikon.
- Prviput u povijesti, oteava nam se i ukida pravo glasa i upis u dravljane RH. U svima Statistikim popisima stanovnika za vrijeme titovine, dobivali smo na svoje adrese ili na adrese hrvatskih društava Upisne obrazce, ali sada (travnja 2011. NE!). Sve drave ovog svijeta popisuju svoje sugraane u dijaspori, a samo Brüsselska sluškinjica RH ili "Region" NE postupa tako! Primjerice, popisujemo nomadske Rome, ali ne dijsporske Hrvate!?
- Treba li dodati i to, da sve drave ovog svijeta šalju gratis TV-emisije svojim graanima u dijaspori, a jedino Hrvati u dijaspori moraju dodatno plaati nekakve ureaje i pristojbu za HTV.  U nekim gradovima CH nije dozvovljena montaa HTV (HRT) ureaja.
Kad bi se tako ponašele druge drave onda bismo mi u Švicarskoj morali plaati 80-100 TV-pristojba. ak Srbija, Kosovo i Turska imaju 24-satne gratis TV-emisije svoje sugraane, odnosno redovite emisije, koje mogu gledati njihovi sugraani u dijaspori. Dakako bez dodatne takse, jer se u svakoj normalnoj dravi plaa samo jedna TV-taksa (pristojba).
- Tvorac
  zakona u RH Vladimir Šeks (krae vrijeme Mate Arlovi) obznanio je ak ZAKON protiv uporabe sintagme "Hrvatska akademija", na kojega ima pravo samo HAZU ex JAZU. Na taj opi naziv nema nitko patentno pravo. Protiv HAZUD-a u Baselu je titov lijenik u ulozi hrvatskog ambasadora Dr. Zdenko Škrabalo vodio medijski rat jer gospodin "jugovi" nije znao da takovi Šeksovi zakoni nemaju ingerenciju izvan Hrvatske i nigdje. To je isto kao da netko zakonski zaštiti sintagmu "Osnovna škola" ili "Trgovaka akademija"...
- Brüselska Hrvatska "Region" je ve grlom promukla pozivajui "prognane Srbe" na povratak i daje im sve privilegije, ali još nismo uli niti proitali NIJEDAN slubeni poziv Hrvatima u dijaspori, da se vrate u iskonsku domovinu.
- Brüsselska Hrvatska daje RH-putovnice srbskim i drugim balkanskim kriminalcima, a na pomolu je uskraivanje RH-putovnice za Hrvate u dijaspori. Uskraeno nam je pravo UPISA U STANOVNIKE RH, što je prvi korak gubitka dravljanstva, a drugi korak je gubitak prava na osobne dokumente - RH-putovnicu...
- Svjedoci smo nemilih odnosa institucija RH prema nekim od vrhunskih hrvatskih znanstvenika (na pr. Prof. Dr. ikia, Radmana, Primorca...), a i moja malenkost, umirovljeni, bivši vrhunski znanstvenik u Novartisu je doivjela fijasko od dvije hrvatske institucije (neka ostanu imena van ovog zapisa!).
Poznat vam je sluaj, danas najveeg hrvatskog znanstvenikameunarodnih dostignua u dijaspori, Prof.Dr.sc. Ivana ikia, kojemu je HAZU ex JAZU ponudila lanstvo, a onda ga (najblae reeno) ostavila na cjedilu.
- Dodat u ovim natuknicama još samo to, da HAZU ex JAZU nema niti ZAVOD za hrvatsku dijasporu.
Dalje je nepotrebno nabrajati nebrige pa ak i zabrinjavajue loše odnose RH prema svojoj dijaspori, što nas ne treba uditi jer RH treba voditi brigu o useljavanju i jaanju 23 nacionalne manjine (Albance, Makedonce, Rome, Srbe...), kojima je svrha i cilj dezintegracija Hrvatske i jaanje nacionalnomanjinskih separatizama i šovinizama, napose velikosrbskog (Pupovac, SPC, srbaka PROSVJETA, srbski Brijuni...).

Nisam naveo ove natuknice, da vas njima zabavljam, obtereujem ili (Nedaj Boe!) ljutim, nego da vam s njima skrenem pozornost na potrebu osnutka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Domovina/Dijaspora, skraeno HAZU-DD, da se negativnosti odklone.

Iz natuknica vidite, da je bolje, da središte HAZU s dva DD (Domovine i Dijaspore) bude u Zagrebu, a jedno od središta Akademijinih podrunica bude u Baselu.

Zagrebaka HAZU-DD moe i treba podupirati samoinicijativno osnivanje ili (i) poticati osnivanje svojih podrunica u svjetskim centrima s jakom zastupljenošu Hrvata i meu njima istaknutih znanstvenika, strunjaka i umjetnika...

To bi trebao biti projekt skore budunosti, bez dugog odlaganja jer nam to diktira impuls svjetskog napretka (i Brüssela!!!), a napretka (za Hrvate u dijaspori i u RH...) nema bez avangardnog predvodništva znanstvenika, strunjaka i umjetnika Domovine i Dijaspore.

Moda je najvaniji razlog uspostava HAZU-DD u Zagrebu, da povrati Hrvatima u dijaspori nadu u vjeru, da ih domovina Hrvatska nije odpisala.  Moram vam rei, da su Hrvati u dijaspori strašno razoarani s odnosom Brü
sselske Hrvatske prema nama Hrvatima u diaspori.

Sve tee je dobiti Hrvate u dijaspori za okupljanje i djelovanje na relaciji Dijaspora - iskonska Domovina jer su dijasporski Hrvati totalno razoarani u odnosu iskonske domovine prema nama u dijaspori.

Natukniki spomenute nepravde domovine Hrvatske prema svojoj dijaspori je problem, s kojim se moramo obostranu uhvatiti u koštac. Najpozvaniji za taj projekt su hrvatski znanstvenici, strunjaci i umjetnici u Hrvatskoj kroz suradnjom s nama u dijaspori.

Vraam se opet na Hrvatskog akademika Prof. Dr. pravnih znanosti Zvonimira Šeparovia. Taj marljivi, inteligentni, domoljubni, polihistorski i posebice pravni znanstvenik e nai nain, kako ete se registrirati u Zagrebu, a onda udruimo "obadvije volje" djelujmo za poetak kao dragovoljna udruga uz nastojanje da prerastemo (u Zagrebu!!!) u profesionalnu instituciju.

Vi poznate bolje nego ja svevrsne prilike i neprilike u Zagrebu pa ete ih lakše rješavati. Moda biste za poetak mogli dobiti prostorije za djelovanje u Hrvatskoj matici iseljenika.
Ne oekujte od nas nekakva rješenja jer (osim mene oronulog starca - umirovljenika) svi lanovi Glavnog odbora HAZUD-a su u redovnom radnom odnosu i jedva mogu ovdje dati nešto od sebe za HAZUD.

Vi se meusobno upoznajte. Imate Imenik svih lanova u Hrvatskoj i u dijaspori pa se dogovorite o potrebnim koracima. Tu vam moe pomoi i naš STATUT, kojeg vi moete preraditi ili amandmanima dopuniti za svaku svoju uporabu.

Naša elja jest da vi, Hrvatski akademici u Hrvatskoj, poglavito u Zagrebu postanete samostalna institucija, a mi u Baselu vaša podrunica.

Naša lanica, inae predstojnica Zavoda za humanitarnu djelatnost HAZUD-a, ga Miljenka Krvavica vam donosi nekoliko Testimonija, Imenovanja, Statute, Himnu HAZUD-a, Imenik Hrvatskih akademika, Certifikat od Hrvatskog narodnog vijea i Zahtjevnice za ulanjenje.
Ovo e predati gosp. dopredsjedniku Udruge lanova HAZUD-a u Zagrebu, Dr. Petru Vui na daljnji postupak - razdiobu imenovanima, na nain kako ga sam izabere.

Na putu ostvarenja HAZU-DD u Zagrebu vam elim u ime Glavnog odbora HAZUD-a i osobno puno uspjeha, prepuruam se (preporuamo se!) za svaku dobru suradnju i kolegijalno pozdravljamo (abecedno): Hazler, Herceg, Kozi, Petkov, Šiki.

Mr. sc. Dragan Hazler, predsjednik *)
Basel, 17. srpnja 2011.

*)
Ja se postupno povlaim s ove dunosti iz starakih i zdravstvenih razloga, a dunost peuzima do sljedee Godišnje skupštine mlada, marljiva i vrlo inteligentna dipl. ekonomistica, ga Emilija Herceg.
Radosna vijest: Dobili smo funkcionalne prostorije za HAZUD na prostoru Baselske biskupije pa e nas selidba dosta zaposliti i umoriti. D.H.


 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!